wtorek, 22 lipca 2014

Liderzy o autsaiderzy

Obowiązkowy egzamin gimnazjalny w tym roku pisało 387 gimnazjalistów z 8 gimnazjów funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Najwięcej gimnazjalistów poddanych egzaminowi było w 3 górowskich gimnazjach – 221.

Cześć humanistyczna egzaminu gimnazjalnego sprawdzała poziom wiedzy z języka polskiego oraz historii i wiedzy o świecie współczesnym (WOS).

Język polski

Najwyższy wynik z języka polskiego otrzymali gimnazjaliści ze szkoły w Naratowie68,4%, który był o 2,8% wyższy od średniej wojewódzkiej. Drugi wynik - powyżej średniej wojewódzkiej, osiągnęli gimnazjaliści z Gimnazjum w Irządzach - 67,9%. Reszta gimnazjów z terenu naszego powiatu uzyskała z języka polskiego wynik poniżej średniej wojewódzkiej.

Najsłabiej z języka polskiego wypadli uczniowie Gimnazjum w Niechlowie - 57,2%. Nieomal „po piętach” deptali ich uczniowie z Gimnazjum w Czerninie58,5%. Najbliżej średniej wojewódzkiej, spośród gimnazjów z terenu naszej gminy, byli uczniowie górowskiego Gimnazjum nr 1, których średnia wyniosła 64,8% (-0,8% poniżej średniej wojewódzkiej).

Historia i WOS

Średnia uzyskana przez uczniów ze znajomości historii i wiedzy o społeczeństwie, wyniosła dla gimnazjów na Dolnym Śląsku 57,6%. Uczniowie z Gimnazjum w Irządzach również i tutaj spisali się znakomicie, osiągając średnią 66,7%. Wynik powyżej średniej wojewódzkiej z historii i WOS osiągnęli także gimnazjaliści z Wąsosza58,2%.

Żadne z gimnazjów w gminie Góra nie osiągnęło wyniku nawet zbliżonego do średniej wojewódzkiej z historii i WOS – u. Więcej! Wszystkie trzy nasze gimnazja uzyskały średnią poniżej średniej – nawet! – powiatowej.

Najsłabszą średnia odnotowana została w Gimnazjum w Niechlowie51,6%, Gimnazjum w Jemielnie - 51,8% oraz Gimnazjum w Czerninie - 52,0%.

Część matematyczno - przyrodnicza

W części matematyczno – przyrodniczej, na którą składały się matematyka i przedmioty przyrodnicze, bezwzględny prymat należy do gimnazjum w Irządzach.

Matematyka

Średnia dla województwa wyniosła z matematyki 45,7%, a dla naszego powiatu 43,3%. Gimnazjaliści ze szkoły w Irządzach uzyskali średnią – 58,2%,czyli o 12,5% powyżej średniej wojewódzkiej! Drugi wynik należy do gimnazjalistów z Wąsosza - 51,8% (+6,1%), a trzeci wynik uzyskali uczniowie Gimnazjum w Naratowie - 46,7% (+1%).

Na przeciwległym biegunie, "biegunie wstydu", znajduje się Gimnazjum w Czerninie z najgorszym wynikiem w powiecie – 33,2% (o 11,1% niższym od średniej powiatowej!). Średnią wojewódzką przeskoczyli również uczniowie gimnazjów w Wąsoszu - 51,8% i Naratowie - 46,7%. Gimnazja z terenu gminy Góra wypadły z matematyki bardzo blado. Uczniowie żadnego z nich nie uzyskali nawet średniej powiatowej.
Przedmioty przyrodnicze

Ponownie piękny wynik uczniów z Gimnazjum w Irządzach! Ręce same składają się do oklasków, bo znakomicie powiodło się gimnazjalistom również w przedmiotach przyrodniczych. Osiągnęli średnią 55,1%, która jest wyższa od średniej wojewódzkiej o 5,7%. Wynik powyżej średniej wojewódzkiej z przedmiotów przyrodniczych, zapisali na swoim koncie również uczniowie gimnazjów w Wąsoszu (53,1%) i Naratowie (52,4%).

 Na "biegunie wstydu" znaleźli się ponownie uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Czerninie (44,0%). Pozostałe górowskie gimnazja nie tylko, że nie osiągnęły średniej wojewódzkiej, to jeszcze odnotowały wynik poniżej średniej powiatowej.

Wnioski ze stopnia opanowania języków obcych przez gimnazjalistów pozostawiam do wyciągnięcia Państwu.

Jeszcze jedno zastrzeżenie lub uwaga. Proszę porównywać wyniki poszczególnych gimnazjów na tle ilości uczniów, a co za tym idzie liczebności klas. Faktem jest, że niekwestionowanie najlepszym gimnazjum okazała się szkoła w Irządzach. Ale jest też faktem, że egzamin gimnazjalny pisało tam 9 uczniów. Nauczyć 9 jest zapewne łatwiej niż 30.

Ale z drugiej strony niezły wynik Gimnazjum w Wąsoszu, gdzie egzamin pisało 78 uczniów, trudno skonfrontować z kompromitującymi wynikami (który to raz?!) Gimnazjum w Czerninie, które miało 22 zdających uczniów. Gimnazjum w Naratowie miało np. 30 piszących egzamin uczniów, a wyniki były o niebo lepsze od uzyskanych przez Gimnazjum w Czerninie.  Jak widać, teoria, że wynik zależy od liczby uczniów (podobno im mniej, tym lepszy wynik egzaminów), jest mocno naciągana. Tak prosto to nie działa, jak niektórzy nauczyciele próbują nam tłumaczyć.