czwartek, 10 lipca 2014

Lepiej niż przed rokiem

W czerwcu 2014 r. bezrobocie zmalało, co widać w zestawieniu, które zrobiłem - i co najważniejsze - we wszystkich gminach na terenie naszego powiatu. Widać to wyraźnie, gdy zadamy sobie trud odniesienia danych dotyczących miesiąca czerwca 2013 r., z danymi odnoszącym się do tanu bezrobocia na koniec czerwca 2013 r. Wówczas było mocno niewesoło.

Na koniec czerwca 2013 r., aż 3210 osób figurowało w rejestrach PUP, jako osoby bezrobotne. Jak Państwo widzą sytuacja uległa poprawie. Na koniec czerwca 2014 r. mieliśmy w powiecie 2899 bezrobotnych. Zmiana na korzyść - chociaż mało satysfakcjonująca szczególnie tych, którzy wciąż pozbawieni są pracy - jest widoczna. Czerwiec br. PUP zakończył liczbą 2899 bezrobotnych. Wynika z tego, że bezrobocie na terenie powiatu zmniejszyło się o 11,7% w stosunku do czerwca 2013 r. W liczbach wymiernych oznacza to, iż mamy o 311 bezrobotnych mniej.

W gminie Góra na koniec czerwca 2013 r. było 1860 bezrobotnych, a na koniec czerwca br. 1664. Liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 196.

Zmniejszyła się też liczba bezrobotnych mieszkających w Górze. Na koniec czerwca 2013 r. bez pracy było w mieście 1040 osób. Obecnie (koniec czerwca), jest ich 930. Różnica więc jest wyraźna i znacząca.

W gminie Wąsosz w czerwcu ubiegłego roku było 549 bezrobotnych, a na koniec czerwca br. jest ich o 62 mniej. Tak samo zmieniła się sytuacja mieszkańców Wąsosza. W czerwcu ubiegłego roku zarejestrowanych w PUP było 203 mieszkańców miasta Wąsosz, a na koniec czerwca br. jest ich o 23 mniej.
Lepiej sytuacja przedstawia się również w gminie Jemielno, które na koniec czerwca 2013 r. miało na swoim terenie 313 bezrobotnych, a obecnie jest ich 296.

Od tendencji spadkowej nie odstaje również gmina Niechlów. Z poziomu 488 bezrobotnych na koniec czerwca 2013 r., jego wielkość spadła do 452 bezrobotnych.

Na 2899 bezrobotnych z terenu naszego powiatu tylko 414 przysługuje prawo do zasiłku, czyli 14,28%. Szczególnie dotkliwy jest problem "długotrwałego bezrobocia". Do tej kategorii PUP zakwalifikował 1898 bezrobotnych z terenu powiatu.

Na terenie naszego powiatu mamy 461 zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 r. ż. Bezrobotnych w przedziale wieku 25 do 34 lat jest zarejestrowanych w PUP - 916. W przedziale wiekowym 35 - 44 lat, oczekuje na pracę 645 bezrobotnych. Bezrobotnych w wieku od lat 45 do 54 zarejestrowanych jest 472. Najstarsze grupy ujęte w statystyce PUP, to osoby w wieku 55 do 59 r.ż. - 298 i w przedziale wiekowym 60 lat i więcej, których jest 107.

Wśród bezrobotnych znajdują się osoby z wyższym wykształceniem. Na koniec czerwca 2014 r. było ich 180. Jak podaje statystyka PUP150 osób z wykształceniem wyższym pozostaje bez pracy przez okres powyżej 2 lat.

Na koniec czerwca 2014 r. przy pracach interwencyjnych zatrudnionych było 22 bezrobotnych (11 kobiet), przy robotach publicznych 22 osoby (1 kobieta), szkolenia odbywało 7 osób (1 kobieta), 301 bezrobotnych znalazło się na stażach, a 1 osoba przy pracach społecznie użytecznych.