środa, 23 lipca 2014

Średnia rankingowa

Na stronach internetowych Ranking ukazał się ranking zamożności gmin w Polsce w ubiegłym roku. Ranking zawiera kilka kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Metoda rankingu. 

Pominięto wpływy z dotacji celowych, które w okresie korzystania z funduszy unijnych mają chwilowy, ale bardzo silny, wpływ na wielkość dochodów. W metodologii uwzględniono tylko dochody własne raz otrzymywane subwencje.

Autorzy rankingu do faktycznie zebranych dochodów dodali skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Szło im o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do prowadzonej przez gminy polityki fiskalnej. Odnosi się zresztą wyłącznie do samorządów gminnych.

W kategorii „Bogactwo gminy wiejskie” ujęto 1571 gmin w Polsce. Najbogatszą jednostką samorządu terytorialnego w tej kategorii w Polsce, okazała się gmina Kleszczów (łódzkie), w której roczny dochód „per capita” (na głowę mieszkańca) wyniósł 2013 r.41.600,57 zł. Z gmin dolnośląskich najzamożniejszą okazała się, sklasyfikowana na 6 pozycji, gmina Jerzmanowa z rocznym dochodem na jednego mieszkańca w kwocie 6063,75 zł.

Jak wyglądają w rankingu nasze dwie gminy typowo wiejskie, czyli Jemielno i Niechlów?

Gmina Jemielno z rocznym dochodem na jednego mieszkańca w kwocie 2413,02 zł., zajęła w rankingu „Wspólnoty929 miejsce na 1571 gmin funkcjonujących w naszym kraju. W roku 2012 gmina Jemielno zajęła w rankingu 532 miejsce. Najwyżej w rankingu gmina ta znajdowała się w roku 2004156 miejsce.

Gmina Niechlów uplasowała się na 1219 miejscu w rankingu, z rocznym dochodem na głowę mieszkańca w kwocie 2306,10 zł. Rok temu pozycja gminy Niechlów była wyższa – 971. Najwyżej gmina Niechlów była w zestawieniu rankingowym w roku 2004483.

Dolny Śląsk ma na swoim terenie najbiedniejszą gminę w skali kraju. Tą gminą są Malczyce, w których roczny dochód na głowę mieszkańca wyniósł w 2013 r. – 1887,32 zł.

W kategorii „Bogactwo miasta mniejsze” na 575 sklasyfikowanych w tej kategorii miast przewodzi Nowe Warpno (zachodniopomorskie) z dochodem „per capita” – 18.913,90 zł. rocznie.

W pierwszej dziesiątce znajdują się dwie miejscowości z naszego województwa: Karpacz na pozycji 6, z dochodem na jednego mieszkańca w kwocie 5176,66 zł oraz zajmująca pozycję 7 - Bogatynia, z dochodem na głowę mieszkańca 4850,69 zł.

Nasze jedyne „miasto mniejsze” – Wąsosz w rankingu za 2013 r. zajęło 261 miejsce z dochodem „per capita” – 2495,60 zł w roku 2013. Rok wcześniej miasto Wąsosz zajmowało 195 pozycję w tymże rankingu. Najlepsza pozycja w rankingu naszego „miasta mniejszego” była w roku 2005108.

Kolejna kategoria: „Bogactwo miasta powiatowe”. Tu od początku istnienia rankingu, od 2001 r, liderem jest dolnośląskie miasto powiatowe Polkowice z dochodem na głowę mieszkańca w wysokości 6967,98 zł w roku 2013. Pozycję 6 w rankingu zajmuje dolnośląski Lubin z dochodem na głowę 1 mieszkańca w kwocie 3263,63 zł.

Najbiedniejszym miastem powiatowym jest Kazimierza Wielka (świętokrzyskie) z dochodem na 1 mieszkańca w wysokości 1829,87 zł.

Nasze miasto powiatowe w rankingu „Wspólnoty” w 2013 r. zajęło 128 miejsce na 267 sklasyfikowanych miast powiatowych. Dochód „per capita” wyniósł w roku 20132322,96 zł. Rok wcześniej mieliśmy w rankingu pozycję 192. Najwyższą pozycję w rankingu zajmowaliśmy w roku 2006 66 miejsce.

Kategoria „Bogactwo powiaty”. W rankingu sklasyfikowano 314 miast powiatowych i nie wzięto pod uwagę miast na prawach powiatu. Najbogatszym powiatem w Polsce okazał się powiat przysuski (mazowieckie), w którym dochód na głowę 1 mieszkańca w 2013 r., wyniósł – 1207,40 zł, a najbiedniejszym – powiat łomżyński (podlaskie) z dochodem „per capita” – 296,37 zł.

Powiat górowski został sklasyfikowany w rankingu „Wspólnoty” na 79 pozycji, a wyliczony przez autorów rankingu roczny dochód na 1 mieszkańca, wyniósł 740,46 zł. W roku 2012 zajmowaliśmy pozycję rankingową nr 49. Najwyżej nasz powiat był w rankingu z roku 2009, gdy zajmowaliśmy 21 miejsce.