piątek, 18 lipca 2014

Kalejdoskop

17 lipca odbyła się sesja Sejmiku Dolnośląskiego. Podczas sesji radni podjęli uchwały, które dotyczą mieszkańców dwóch gmin naszego powiatu.

Radni przyznali 88.714 zł. na: "Remont nawierzchni chodnika w Rudnej Wielkiej", gmina Wąsosz. Nastąpiła przy tym zmiana nazwy tego zadnia z "przebudowy" na remont. Nie bardzo wiem, co to może oznaczać, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to "remont", po którym za lat kilka będzie konieczny i niezbędny kolejny "remont".

Gmina Góra też ma powody do zadowolenia. W końcu nastąpi długo oczekiwana przebudowa nawierzchni na Podwalu. Koszt przebudowy, która obejmuje położenie nowej podbudowy i nowej nakładki asfaltowej ma zamknąć się kwotą 2,8 mln zł. Województwo ma zabezpieczyć na ten cel 15% środków w budżecie. Pozostała kwota ma pochodzić z UE.

Radni sejmiku przyjęli również uchwałę w sprawie utworzenia aglomeracji Góra. Pozytywnie odniesiono się do przedstawionego przez burmistrz Irenę Krzyszkiewicz projektu planu i obecnie będą trwały prace nad określeniem obszaru i granic aglomeracji. Poniżej mają Państwo skrin tej uchwały.
Sejmik podjął również decyzję dotyczącą przeniesienia środków przeznaczonych na sfinansowanie budowy dróg dojazdowych do mostu w miejscowości Ciechanów. Skreślono kwotę kwotę 23,5 mln zł., która miała być przeznaczona w tym roku na budowę dróg dojazdowych do mostu na drodze CiechanówGóra. Wypadła z tegorocznego budżetu również obwodnica Góry. To samo dotyczy kwoty 20,66 mln zł., które miały być przeznaczone na wybudowanie dróg dojazdowych na odcinkach: Lubin, Głogów, Ciechanów. W sumie jest to nieomal 45 mln zł.

Ta ostatnia wiadomość może budzić zrozumiały niepokój. Nie oznacza ona jednak, iż sprawa budowy obwodnicy naszego miasta i dróg dojazdowych do mostu w Ciechanowie, upadła na lata i nie wiadomo, kiedy powróci do życia.

W tym roku nie było szans na budowę obwodnicy Góry. Pytanie: dlaczego? Odpowiedzi na nie szukać należy w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. To ta instytucja odpowiada za budowę obwodnicy i dróg dojazdowych do mostów w Ciechanowie. Faktem jest, że informacje docierające stamtąd są często sprzeczne, mało przekonywujące i dość bałamutne w kwestii terminów. Ale, najwidoczniej ich polityka informacyjna polega na realizacji hasła: "Więcej optymizmu!" i "Jakoś to będzie!".

Z tego co ja się orientuję, to w chwili obecnej trwają dopiero pomiary 5 kilometrowego odcinka planowanej obwodnicy. Trasa, którą przebiegać ma projektowana obwodnica, znajduje się na działkach, które mają właścicieli. Musi więc nastąpić proces przewłaszczenia działek, gdy właściciel zgadza się na jej zbycie w całości lub części, albo wywłaszczenia, co następuje w sposób urzędowy, w przypadku braku zgody właściciela nieruchomości. Niezbędne jest wykonanie wycen przewłaszczonych lub wywłaszczonych działek. Nie obejdzie się bez udziału notariusza, bo stan prawny nieruchomości musi być uregulowany. Następnie zmiany własności należy odnotować w księgach wieczystych. A nie zapominajmy, że właściciele działek mają też swoje prawa. Sądy, odwołania, protesty. Tego wszystkiego nie należy wykluczać. To wszystko wymaga czasu. I w ty miejscu dziwi mnie urzędowy optymizm urzędników z DSDiK, którzy zachowują się, jakby nigdy z czymś takim się nie spotkali.

A oto proszę fragment odpowiedzi na pismo, które pewien mieszkaniec gminy Góra, skierował do DSDiK we Wrocławiu, za pośrednictwem naszej gminy. Przedstawiam tylko jego fragment, gdyż rzecz dotyczy różnych spraw, ale wśród nich jest zawarta informacja na temat opóźnień w realizacji budowy obwodnicy.
Rozsądnym terminem realizacji tej inwestycji jest najwcześniej rok 2016. Jak obwodnica powstanie wcześniej, to wszyscy będziemy się cieszyli, ale bierzmy pod uwagę realia.

Warto też wspomnieć o tym, że środki na inwestycje drogowe, których nie było szans skonsumować w tym roku, przeznaczone zostały w kwocie 100 mln zł na: "Poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg na terenie Dolnego Śląska". Kwota nie jest mała i dobrze, że już kawałek tego tortu dostaliśmy, w postaci wzmiankowanej wcześniej przebudowy nawierzchni na ulicy Podwale. Skorzystała też gmina Wąsosz, o czym pisałem wyżej.

Pozostańmy na chwilę przy planowanym remoncie Podwala. Może się wydawać, że jak są środki na remont, to już nic prostszego niż remontować. Sprawa nie jest jednak taka oczywista. Poniżej mają Państwo skan pisma od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Proszę sobie poczytać, by nie było później zdziwienia, że robili remont, robili i nagle przestali.

Sprawa objazdów na czas remontu ul. Podwale też została załatwiona. DSDiK zwróciło się 2 lipca 2014 r. do gminy o wskazanie tras objazdów i gmina je wskazała.

Podczas sesji sejmiku dokonano zmian w okręgach wyborczych do samorządu wojewódzkiego. Nas to nie dotyczy, bo zmiany te nas nie objęły. Nadal jesteśmy w okręgu wyborczym obejmującym powiaty: nasz, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i powiat wrocławski. Czy w tym roku ktoś z naszego powiatu poważy się na start w wyborach do sejmiku? Mam na myśli poważnych kandydatów a nie egzotykę partyjną, jak to miało miejsce 4 lata temu.