sobota, 4 lipca 2015

Kryptonim "Fajtłapa"

Oto kilka archiwalnych dokumentów dotyczących Polskiego Stronnictwa Ludowego z okresu 1946 r. Młodszym Czytelnikom przypomnieć wypada, że ówczesne PSL, którego prezesem był wicepremier Stanisław Mikołajczyk, było partią niezależną od obejmującej władzę w Polsce Polskiej Partii Robotniczej kierowanej przez Władysława Gomułkę. PPR dążyła do przejęcia całkowitej władzy w naszym kraju, by wprowadzić tu rządy dyktatorskie na sowiecką modłę. Toteż zwalczała PSL legalnymi (rzadko) i nielegalnymi sposobami (najczęściej).

Trudne jest też określenie czasu powstania pierwszego dokumentu. Na drugim dokumencie mamy datę - 15.09.1946 r. Oba dokumenty sporządził ten sam funkcjonariusz Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Górze.

Zezyk Bolesław, ur.1925 r. w Myślachowicach (woj. małopolskie); w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Górze zatrudniony od 30 lipca 1945 r. do 30 stycznia 1949 r. W 1947 r. ów ubowski inteligent przeszedł kurs zastępców szefów Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa w Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Legionowie. Kolejne ubowskie nauki pobierał w latach 1951 – 1952 na rocznej Szkole Oficerskiej w Legionowie. Swoją karierę w Służbie Bezpieczeństwa zakończył 31.03.1990 r., w stopniu pułkownika w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze, gdzie w latach 1968 – 1971 był I zastępcą komendanta miejskiego i powiatowego milicji, sprawując nadzór nad tamtejszą Służbą Bezpieczeństwa. Klasyczny przykład awansu we myśl ówczesnej zasady: „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera.”

W „Kwartalniku Górowskim” ukazał się przed 11 laty tekst „Ludowcy” (nr 5/2004) autorstwa naszego najwybitniejszego miłośnika historii naszego regionu – Mirosława Żłobińskiego, który temu szerzej nieznanemu epizodowi naszej lokalnej historii poświęcił swoją uwagę. Warto zapoznać się z tym tekstem, który szerzej jest nieznany. Ja z kolei otrzymałem garść dokumentów (ofiarodawcy pragnę serdecznie podziękować), które są bardzo cenne. Trudno określić czas ich powstania. Są to dokumenty wytworzone przez górowski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. 

Poniżej mają Państwo wykaz członków PSL mieszkających w Górze. Figurują na niej nazwiska 72 mieszkańców naszego miasta, którzy odważyli się wstąpić do PSL. 
C.d.n.