czwartek, 11 października 2012

Chwila chwały


Jutro nauczyciele obchodzili będą Dzień Edukacji Narodowej, które to święto ciał pedagogicznych starsi z Państwa pamiętają, jako Dzień Nauczyciela, obchodzony od 1972 roku. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pojawiła się w roku 1982. Zresztą, nie jest to tylko święto nauczycieli ale również wszystkich pracowników oświaty.

Tradycyjnie w dniu tym na pracowników oświaty sypie się grad nagród i odznaczeń, w tym państwowych. Przyznawane są złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz nagrody poszczególnych kuratorów oświaty w województwach.

Cenioną nagroda jest Medal Komisji Edukacji Narodowej, który na wniosek organu prowadzącego placówkę oświatową lub wojewódzkiego kuratora nadaje Minister Edukacji.

W tym roku na liście 210 pracowników oświaty z województwa dolnośląskiego, uhonorowanych tym wyróżnieniem, odnaleźć można 12 osób, które pracują w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu górowskiego.

Na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Medale Komisji Edukacji Narodowej w tym roku otrzymają:
 1. Robert Burdziuk – nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Górze.
 2. Kazimiera Rojda – pedagożka w Gimnazjum nr 1 w Górze.
 3. Jolanta Dembińska – nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Górze.
 4. Renata Szuper – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze.
 5. Aneta Chmiel - Kwaśnica – psycholog w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze.
 6. Katarzyna Jurga – Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze.
 7. Elżbieta Mielczarek – dyrektorka Szkoły Podstawowej w Irządzach.
 8. Dorota Kopko – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze.
 9. Elżbieta Sokołowska – nauczycielka w Zespole Szkół w Niechlowie.
 10. Dorota Izdebska – nauczycielka w Zespole Szkół w Niechlowie.
 11. Jolanta Kantorczyk – nauczycielka w Zespole Szkół w Czerninie.
 12. Tomasz Woźniczka – nauczyciel w LO w Górze.
 Ciekawe jest to, iż żaden z pracowników oświaty w gminie Wąsosz nie otrzymał tego wyróżnienia. Również żaden z nauczycieli Zespołu Szkół w Górze również nie dostąpił tego zaszczytu. 

Medal Komisji Edukacji ustanowiony został w 1957 roku. Do roku 2000 medal można było odebrać osobie, która otrzymała go na podstawie sfałszowanych dokumentów lub gdy osoba uhonorowana Medalem stała się go niegodna. Obecnie nie jest to już możliwe, co świadczy o tym, że standardy etyczne w oświacie pikują, ale w dół. Medal ten od roku 2010 można otrzymać pośmiertnie. Z przyznaniem Medalu KEN nie wiąże się żadna gratyfikacja finansowa.


Odwrotnie jest w przypadku bardzo prestiżowej nagrody przyznawanej osobiście przez Ministra Edukacji. W tym roku wnioskowano o nagrody Ministra dla 30 pracowników oświaty z terenu naszego województwa. Na liście nominowanych znalazły się dwa nazwiska osób z terenu naszego powiatu: Krzysztofa Mielczarka, który jest dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze oraz Andrzeja Skoreckiego – dyrektora Zespołu Szkół w Niechlowie. Minister Edukacji Narodowej przyznał swoja nagrodę 21 nominowanym nauczycielom. W tej liczbie znalazł się dyrektor Krzysztof Mielczarek. Ta nagroda łączy się z dużym poziomem satysfakcji, również finansowej dla mojego ulubionego pana dyrektora.
Dyrektor Krzysztof Mielczarek
nieustająco wspina się na szczyty.
Rzec można: "Siłaczka" rodzaju męskiego!


Nauczycielom wręczone zostaną również Medale za Długoletnią Służbę, które nadawano od 1938 roku. W okresie Polski tzw. Ludowej, odznaczenie to znikło i powróciło w roku 2007. Medal za Długoletnią Służbę ma trzy stopnie i nadawany jest za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wobec Państwa. Złoty medal otrzymuje się po 30 latach pracy. Na liście odznaczonych złotym medalem spotkać można znajome nazwiska:


 1. Srebrne odznaczenia za 20 lat pracy otrzymają:Zofia Bordulak – nauczycielka w szkole w Czerninie,
 2. Pieprz Anna – nauczycielka w Gimnazjum nr 1.
 3. Barbara Podwińska – Bućkowska – nauczycielka w Gimnazjum nr 1.
 1. Małgorzata Maria Gruździs – nauczycielka w Przedszkolu im. „Jasia i Małgosi” w Górze.
 2. Aleksandra Pacholska – wicedyrektor Przedszkola nr 1 w Górze.
 3. Teresa Pankiewicz – nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Górze.
Brązowe odznaczenia za 10 lat pracy otrzymają:
 1. Julita Joanna Kruszka – nauczycielka bibliotekarka z Biblioteki Pedagogicznej w Górze.
 2. Anna Marta mika – logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Górze.
 3. Iwona Ptak – księgowa z PCDNiPPP w Górze.
 4. Ewa Walczak – nauczycielka bibliotekarka w Bibliotece Pedagoggicznej w Górze.

Lista odznaczonych jest długa i z pewnością pominąłem wiele osób, które otrzymały to odznaczenie. Nadał je Prezydent Komorowski, ale pismo z jego Kancelarii jest sporządzone „po łebkach”, gdyż nie zawiera żadnych danych z wyjątkiem imienia i nazwiska. W przypadku np. list kuratoryjnych informujących komu przyznano Medal KEN podane było miejsce pracy, miejscowość. A Kancelarii Prezydenta komuś się tego zrobić nie chciało. Ot, lenistwo i bylejakość na najwyższym szczeblu. To takie platformerskie!