środa, 24 października 2012

Inwestycyjne hity 2013

Przyszłoroczne wydatki gminy Góra na inwestycje będą w 2/3 przeznaczone na kontynuację zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym. Warto przypomnieć, iż w tym roku wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Miejska liczył ponad 70 pozycji. Inwestycje te były o różnej wartości. Od zakupu wiat przystankowych w cenie od 5000 do 7000 zł, poprzez środki przeznaczane na remonty (wykonanie elewacji, remont dachów), których wartość oscylowała w granicach 11 tys. do 40 tys.

Patrząc jednak z perspektywy wydatków inwestycyjnych naszej gminy te drobne inwestycje, aczkolwiek bardzo potrzebne, nie stanowią kwoty decydującej o rozmachu inwestycyjnym. W wydatkach inwestycyjnych możemy znaleźć prawdziwe hity, których realizacja wpłynie bardzo dodatnio na podniesienie ogólnie rozumianej jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Z całą pewnością takim inwestycyjnym hitem 2013 roku będzie zadanie „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze – ul. Podwale.”

Każdy z nas widzi, jak obskurny jest w chwili obecnej ten obiekt. Położony przy głównej arterii komunikacyjnej naszego miasta chluby nam nie przynosi. Szkoda słów, by opisywać jego „rok na wspak.” W przyszłym roku to się zmieni.

Zaplanowano przeprowadzenie kompleksowego remontu tego obiektu. Przebudowie ulegną sale lekcyjne, kotłownię węglową zastąpi gazowa, wymieniona zostanie instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, przebudowana kuchnia, wymieniony dach. Oprócz tego wykonana zostanie nowa elewacja zewnętrzna, której projekt pozytywnie zaopiniował konserwator zabytków. W ten sposób wybudowana w 1880 roku w stylu neorenesansowym willa podmiejska odzyska dawny urok i będzie architektoniczną perełką w miejskim krajobrazie. Kosztorys na realizację tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 2.651.000 zł. Efekt końcowy poznamy za 10 miesięcy (w sierpniu 2013 r.).

Równie pożyteczną inwestycją będzie drugi etap budowy drogi na ulicy Dąbrówki, która połączy znajdujące się tam osiedle Mieszka I z Aleją Jagiellonów. Mieszkańcy budynków znajdujących się przy ulicach m.in.: Świętosławy, Dąbrówki, będą mieli bezpośredni dojazd do miasta bez potrzeby krążenia dookoła, by dojechać do centrum. Skróci się również dojazd tym wszystkim, którzy jadą z kierunku Leszna. Ponadto na skutek budowy tej drogi przestanie straszyć i kłuć w oczy „busz”, który latem tak bujnie tam występuje. Teren zostanie uporządkowany i wizerunek naszego miasta tylko na tym zyska.

Droga będzie miała 550 m długości i 6 szerokości. Po jednej stronie drogi będzie biegł chodnik. I co najciekawsze, nowa droga będzie miała oświetlenie hybrydowe. To rozwiązanie znajdzie tam zastosowanie po raz pierwszy na terenie naszej gminy. Lamp będzie 18 energię na rozżarzenie żarówek będą one czerpały z dwóch systemów: solarnego i wiatrowego. Taka lampa może pracować autonomicznie (w przypadku braku słońca i wiatru) do 14 h na dobę przez 4 do 5 dni dzięki energii zmagazynowanej w akumulatorze.

Podczas sesji 9 października burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała radnych, że złożono wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę tej drogi z puli „schetynówek.”. Są do tego mocna podstawy, bo nowa droga łączyła będzie dwie drogi wojewódzkie: 323 i 324. A program „schetynówek” przewidziany jest właśnie na takie okazje. Decyzja o ewentualnym przyznaniu nam dofinansowania ma zapaść w grudniu.

„Jeżeli jednak stałoby się tak, że nie otrzymamy dofinansowania na realizację tej inwestycji” – stwierdziła podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Irena Krzyszkiewicz – „będziemy tę drogę budowali, gdyż jest ona absolutnie konieczna.”

O determinacji władz gminy w sprawie budowy tej drogi świadczy fakt, że do końca listopada br. rozpisany zostanie przetarg na jej wykonanie. Wszelka dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę jest już zebrana. Tak więc jeżeli spotkamy się odmową współfinansowania tej drogi (a byłby to piąte dofinansowanie dla tego typu przedsięwzięcia w ostatnim okresie, co burmistrz nazwała dość barnie: „mistrzostwem świata), to możemy być spokojni, że droga ta powstanie. Kosztorysowy koszt inwestycji: 2.505.000 zł.

Kolejny, trzeci hit inwestycyjny, to budowa świetlicy w miejscowości Sławęcice. Miejsca pod budowę świetlicy użyczył bezpłatnie sołtys tej miejscowości i radny w jednej osobie – Zbigniew Przybylski. Bezpłatnie oddał on ok. 10 a działki stanowiącej jego własność, by ziściło się marzenie mieszkańców Sławęcic o posiadaniu miejsca, w którym będą mogli się spotykać. Świetlica będzie miała kubaturę 325 m sześciennych a powierzchnia użytkowa stanowiła będzie 284 m kw. Kosztorys zakłada, iż budowa świetlicy kosztowała będzie ok. 530.000 zł. Z tej kwoty wydatkowano 11.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej. Gmina spodziewa się, że tę inwestycję współfinansuje się w części z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi.”

Wspomnieć też wypada o budowie drugiego w mieście (trzecie w Czerninie) „orlika”. Ta inwestycja najbardziej ucieszy młodzież, gdyż rozładuje tłok panujący na „orliku” funkcjonującym przy Szkole Podstawowej nr 3. Koszt budowy tego obiektu zamknie się kwotą 960.000 zł, ale 760.000 gmina otrzyma z zewnątrz. Prace przy nowym „orliku” przebiegają zgodnie z harmonogramem i na dzisiaj nie ma obaw, by obiekt ten nie został oddany do użytku w listopadzie br. 

 Przy okazji zmieni się też estetyka stadionu. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz zapowiedziała likwidację części betonowego ogrodzenia stadionu od strony ul. Mickiewicza. W przyszłości likwidacja takiego samego ogrodzenia nastąpi pomiędzy stadionem a basenem. Zostanie ono zastąpione ogrodzeniem ażurowym. Te zmiany podniosą niewątpliwie estetykę tego miejsca. 


Inwestycyjny hit piąty stanowić będą bez wątpienia budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Górą a Jastrzębią. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dla tej inwestycji Długość ścieżki rowerowej wynieść ma 1,6 km. Ponad 80.000 zł wydatkuje się na ten cel z budżetu jeszcze w tym roku. Kosztorysowa wartość inwestycji – 501.000 zł.

Na liście inwestycji, które już istnieją w „Wykazie zadań inwestycyjnych” znajduje się ich bardzo dużo. Trudno tu wymienić wszystkie. Selekcja przeze mnie teraz dokonana ma charakter subiektywny.

Można wspomnieć o uzbrajaniu terenów pod zabudowę jednorodzinną – osiedle Lipowa. Inwestycja ta jest systematycznie prowadzona od 2011 roku a jej zakończenie nastąpi w 2018 r. Kosztorys określa wartość tego przedsięwzięcia na 750.000 zł. W dokumencie tym znajdziemy inwestycję, której celem jest przebudowa drogi w miejscowości Włodków Dolny (kosztorys na 612.000 zł) w 2013 r. Mieszkańcy budynku położonego przy ul. Głogowskiej (obok wieży Głogowskiej) w roku 2013 doczekają się budowy odwodnienia i utwardzenie swojego podwórka (koszt jeszcze nieoszacowany – prace w toku). Mieszkańcy Goli Górowskiej obserwowali będą rozbudowę swojej świetlicy (kosztorys 233.390zł). W wykazie planowanych inwestycji znajdziemy zadanie: „Przebudowa basenu krytego w Górze” za ponad 2.000.000 zł. Ma to się stać w latach 2013 – 14.

Jakie jeszcze inwestycje nowe, których dotąd w planie nie było, dojadą na rok 2013 trudno dzisiaj przewidzieć. Do władz gminy wpływają wnioski o sfinansowanie różnych inwestycji, ale co znajdzie się w „Wykazie inwestycyjnym na rok 2013” przekonamy się już niebawem.

I będzie jak zwykle bywa w życiu. Jedni będą twierdzić, że gmina za mało inwestuje, inni, że za dużo a przyjezdne półgłówki pozujące na ekspertów bełkotać będą, że gmina w ruinie. A inwestycji nikt na nie zabierze. Zmienić się może władza a wszystko to tu zostanie, ku radości mieszkańców gminy Góra.