poniedziałek, 22 października 2012

Ogólnie - średnio

Poniżej mają Państwo tabelę, w której zawarte są dane dotyczące egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, którzy uczniowie naszych szkół zdają po ukończeniu szkoły średniej lub zawodowej.

Widać wyraźnie, że w tym roku słaby wynik uzyskali absolwenci technikum mechanicznego oraz informatycznego w Zespole Szkół. Średnia zdawalność dla techników w Zespole Szkół wyniosła 69,4%. Dla szkoły zawodowej wyniosła natomiast 73,9%.

Dobry wynik uzyskali słuchacze policealnej szkoły dla dorosłych, które istnieje przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, gdzie średnia zdawalność egzaminu zawodowego wyniosła 83,7%.