wtorek, 23 października 2012

Bez perspektyw

Powiatowy Urząd Pracy przeprowadził ankiety na terenie trzech szkół z terenu naszego powiatu, których skrócony wynik przedstawiam Państwu poniżej. Agnieszka Gorwa – pracownica PUP - przeprowadziła ankietę, której celem było zbadanie ilości absolwentów zarejestrowanych w PUP w stosunku do uzyskanego przez nich wykształcenia i zdobytego zawodu. Badania przeprowadzono w:
1.Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze.
2. Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – Wąsosz.

Wśród kierunków kształcenia oferowanych przez średnią szkołę techniczną (Zespół Szkół), największą popularnością w latach 2010 - 2012 cieszyły się kierunki kształcące w zawodach: technik ekonomista i technik handlowiec. Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2012 - 20 absolwentów ukończyło szkołę średnią techniczną w zawodzie logistyk, a w roku 2011 żaden absolwent gimnazjum był zainteresowany kształceniem w tym zawodzie.

Większość absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w latach 2010 - 2012 kształciła się w zawodach związanych z usługami dla ludności. Najczęściej wybieranymi zawodami były: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz oraz piekarz.
Biorąc pod uwagę jednak zawody deficytowe i nadwyżkowe występujące na terenie powiatu górowskiego począwszy od 2010 r, 2011r. i I półrocze 2012 r. zawód sprzedawcy kwalifikuje się w ścisłej czołówce zawodów nadwyżkowych na naszym terenie.

Analizując zawody uzyskane przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych można stwierdzić, iż nieznacznie zmniejszyła się liczba osób kończących szkołę zawodową w zawodzie: sprzedawca: z 33 osób w 2011 r. do 22 osób w roku 2012, zmniejszyła się również liczba osób w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych: z 17 osób w roku 2011 do 13 osób w roku 2012; generalnie. Absolwentów kończących szkołę w roku 2012 było mniej o 14 osób w porównaniu do roku 2011. W 2011 r. 8 osób ukończyło Zasadniczą Szkołę Specjalną w zawodzie: stolarz, natomiast w 2012r. w tym zwodzie szkołę ukończyła tylko 1 osoba.
W 2012 r. 1 osoba ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie dekarz, w 2011 r. nikt nie kształcił się w tym zawodzie.

Poniższa tabela przedstawia strukturę absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie górowskim w latach 2011 i 2012.


Z powyższych danych wynika, iż liczba osób kończących szkoły ponadgimnazjalne na przestrzeni ostatnich 3 lat sukcesywnie maleje; od 382 uczniów w roku 2010 do 340 w roku 2012, tj. o 42 osoby. Prognozy wskazują, iż większa grupa przyszłych absolwentów zgłosi się do urzędu pracy w celu rejestracji.