poniedziałek, 28 października 2013

Giganty w krajobrazie

Na początku września br. blisko Starej Góry, ale w obrębie geodezyjnym rogów Górowski, rozpoczęto montaż 2 elektrowni wiatrowych. Maja one być początkiem Farmy Wiatrowej Góra, która docelowo ma liczyć 12 wiatraków.

Działki, na których znajdują się elektrownie wiatrowe mają łączną powierzchnię 1162,2 m kw. Przed ustawieniem elektrowni wiatrowych wykonano drogi dojazdowe do nich o łącznej długości 1857,7 m kw. Place montażowe miały powierzchnię 1876,2 m kw. W celu odbioru energii elektrycznej wytwarzanej z „wiatraka” położono sieć linii kablowej 20 kV o długości  3890 m oraz dwie linie telesterownicze. Jedną linię telesterowniczą stanowi izolacyjna linie światłowodowa a drugą linia o żyłach miedzianych. Każda z nich ma długość 3991 m.

Wysokość wieży elektrowni wiatrowej wynosi 100 m. Tyle samo liczy sobie również średnica wirnika elektrowni. Całkowita wysokość elektrowni wynosi 150 m. Moc pojedynczej elektrowni wynosi 2,5 MW. Według klasyfikacji obowiązującej dla elektrowni wiatrowych nasze „wiatraki” zalicza się do „dużych elektrowni wiatrowych”.

Elektrownia wiatrowa musi być specjalnie a co wynika z wymogów stawianych przez Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Dowództwa Sił Powietrznych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Każda elektrownia wiatrowa musi posiadać oznakowanie dzienne i nocne. Dzienne widzą Państwo każdego dnia. Mowa tu czerwonych pasach na łopatkach skrzydeł. Nocne oznakowanie stanowi jedna lampa o światłości 2000 kandeli w barwie czerwonej. Posiada ona zasilanie awaryjne wystarczające na 1 godzinę pracy.

Dwie elektrownie wiatrowe, swoje części naziemne, tj. wieżę, gondolę i wirnik, pomalowane są na obowiązujący kolor szary (RAL 7035). Ta zasada będzie obowiązywała również w przypadku pozostałych 10 elektrowni wiatrowych. Nie wolno na „wiatrakach” umieszczać reklam. To obostrzenie nie dotyczy jedynie nazwy czy też loga producenta lub właściciela elektrowni. Te rzeczy umieszczać można jedynie na gondoli wiatraka.

Elektrownie zaprojektowane są tak, iż nie wymagają codziennej obecności pracowników. Wymagają za to okresowych przeglądów i konserwacji.

Wiadomym powszechnie jest, iż elektrownie wiatrowe wykorzystują energię wiatru zamieniając ja w prądnicy w prąd. Gondola może obrócić się o 360 stopni, tak by zawsze można było ją ustawić pod wiatr. W związku z tym na szczycie wieży umieszczony jest silnik, który poprzez przekładnie zębata może poruszać gondolą.


Wirnik trójpłatowy zbudowany jest z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. Łopaty wirnika „wiatraka” są wyposażone w system regulacji nachylenia. Wynika to z kilku rzeczy. Elektrownie wyposażone są w system sterowania, który pozwala na obrót wirnika z różną prędkością, która zależy od prędkości wiatru. To powoduje optymalizację produkcji energii i jest bardzo przydatny przy słabych wiatrach. „Wiatraki” są automatycznie wyłączane, gdy prędkość wiatru przekracza 25 m/s Wówczas łopaty wirnika automatycznie ustawiają się wzdłuż kierunku wiatru i w ten sposób minimalizują obciążenie konstrukcji wieży o wysokości 100 m