poniedziałek, 23 czerwca 2014

Znikają koleiny i błoto

Ulubiony szlak spacerów górowian, który znajduje się w lesie, pomiędzy miastem Góra a miejscowością Ryczeń, niedawno na skutek wywózki drewna znajdował się on w opłakanym stanie. Spacerowicze natrafiali na koleiny, które w okresie opadów zamieniały się w bajorka. Praktycznie droga przeciwpożarowa G – 7, bo o niej to mowa, stała się zmorą dla spacerowiczów.
Dobrze się wiec stał, że Nadleśnictwo Góra Śląska zainwestowało w naprawę drogi, by ta przestała być dl pieszych i rowerzystów koszmarem. Całkowita długość przebudowy drogi gruntowej wyniesie 4214,38 m. Elementami przebudowanej drogi będą mijanki, rowy odwadniające, przebudowa przepustów, umocnienie skarp. Poprzeczny spadek nawierzchni drogi ma wynosić 3% a poprzeczny spadek pobocza drogi 6%.

Nawierzchnia przebudowywanej drogi składa się z kilku warstw. Warstwa jezdna wykonana zostanie z miału granitowego o średnicy do 10 mm i będzie miała grubości 30 cm, a podbudowę warstwy jezdnej stanowiła będzie mieszanka granitowa niezwiązana o średnicy do 0,315 mm. Ta warstwa będzie miała grubość do 25 cm. Pod nią znajdzie się warstwa podbudowy wykonana z mieszanki granitowej niezwiązanej o średnicy do 63 mm. Grubość tej warstwy wyniesie 25 cm. Konstrukcja drogi zostanie wzbogacona o geotkaninę polipropylenową PP 200, która wytrzymałej na zerwanie w obu kierunkach do minimum 40 KN. Dodać do tego należy jeszcze warstwę mrozoodporną. Łączna grubość nawierzchni wyniesie 53 cm.

Szerokość powierzchni jezdnej wyniesie 3,5 m a poboczy 0,75 m. Łącznie szerokość korony drogi wyniesie 5 m. Maksymalny promień skrętu na drodze – 11 m. Projektowa prędkość na drodze obliczona została na 30 km/h. Zakłada się, że po drodze będzie się poruszało od 4 do 6 pojazdów ciężarowych o nacisku na osie 100 KN w ciągu doby, w obu kierunkach. Maksymalny okres eksploatacji nawierzchni drogi ma wynieść 10 lat. Odwodnienie odbywało się będzie poprzez rowy chłonne i zbiorcze (głębokość 0,4 m a szerokość dna 0,4 m). Niejako przy okazji w miejscach, gdzie przewidziano remont istniejących przepustów, nastąpi pogłębienie rowów o 0,3 m na długości minimum 20 m, przed i za przepustem. Wloty i wyloty przepustów zostaną umocnione prefabrykatami betonowymi typu „Patent”.

Zdjęcia poniżej pokazują stan zaawansowania prac na 22 czerwca 2014 r. Przebudowana droga doszła do miejsca, gdzie niegdyś znajdowały się ławeczki, na których tak chętnie odpoczywali spacerowicze.