niedziela, 8 czerwca 2014

Więcej a nie mniej!

Niedawno obchodziliśmy bardzo podniośle i hucznie 25 rocznicę wyborów, które tak mocno odmieniły nasze życie. Z tej okazji w holu Biblioteki Pedagogicznej w Górze (Pl. Bolesława Chrobrego 27), urządzono wystawę poświęconą wydarzeniom poprzedzającym 4 czerwca 1989 r. Na wystawie oglądnąć można archiwalne zdjęcia z tamtych lat i poznać głównych bohaterów dziejącej się wówczas na moich - i części Państwa oczach - Historii.

Znajduje się tam również tabelka, w której zamieszczono wyniki wyborów do sejmu i senatu z terenu gmin, które obecnie wchodzą w skład naszego powiatu. Wbiłem swój wzrok w tabelkę i uderzyła mnie jedna cyfra. Była to kolumna zawierająca:  „liczbę osób uprawnionych do głosowania”.

W historyczny dzień 4 czerwca 1989 r.,  na terenie naszych 4 gmin, które obecnie znajdują się w składzie naszego powiatu,  uprawnionych do głosowania było 24.524 „obywateli”. Do głowy strzeliła mi myśl, by porównać te liczbę z liczbą osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014 r., a więc na 10 dni przed 25 rocznicą pamiętnych wyborów w Polsce.

Poszukałem i porównałem. Przypomnę raz jeszcze. 4 czerwca 1989 r., na terenie gmin: Góra, Wąsosz, Jemielno, Niechlów, głosować mogły 24.524 osoby, a 25 lat później uprawnionych do głosowania w czterech gminach naszego powiatu było 28.813 wyborców. Oznacza to, iż w okresie 25 lat liczba wyborców na terenie powiatu górowskiego wzrosła o 4289 osób. Mowa oczywiście o osobach, które ukończyły lat 18.

Fakt ten zaintrygował mnie ogromnie, bo obiegowa opinia jest taka, że powiat nasz pustoszeje w zastraszającym tempie. Poć ludzie stąd uciekają i już niedługo ostatni z emigrujących zgasi światło. Ową obiegową opinię postanowiłem więc zweryfikować.

„Rocznik statystyczny województwa leszczyńskiego” wydany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lesznie” w 1989 r., zawiera dane dotyczące ludności czterech naszych gmin na dzień 31.12.1988 r. W tych czterech gminach, które obecnie tworzą powiat górowski, mieszkało wówczas 36.671 osób (31.12.1988 r). Ostatnie dane dotyczące liczby ludności na terenie naszego powiatu, zaserwowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, podają liczbę ludności na koniec 2012 r. W powiecie mieszkało wówczas 36.845 osób, czyli o 220 więcej niż na koniec roku 1988. Jak więc widać powiat – jako całość - się nie wyludnia.

Sprawdziłem również dane dotyczące poszczególnych gmin będących w granicach naszego powiatu.

W gminie Góra 31.12. 1988 r. mieszkało 20.314 osób. W końcu roku 2012 liczba mieszkańców naszej gminy wynosiła 20.786.
W wyborach z 4 czerwca 1989 r. uprawnionych do głosowania było 13.590 mieszkańców naszej gminy. W wyborach do PE nieomal, ćwierć wieku później, liczba uprawnionych do głosowania wzrosła na terenie naszej gminy o 2899 osób i wyniosła 16.419. Mamy do czynienia ze wzrostem liczby wyborców o 20,8%.

Na koniec 1988 r. w gminie Wąsosz było 7803 mieszkańców a 31.12.2012 r. statystyka odnotowała 7506 mieszkańców. W tym przypadku mamy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkańców o 297 osób (-3,9%).
W gminie Wąsosz w pamiętnych wyborach czerwcowych 1989 r., uprawnionych do głosowania było 5239 osób a do tegorocznych wyborów do PE – 5906 wyborców. Różnica wynosi 667 wyborców (11,2% więcej).

Na koniec roku 1988 w gminie Niechlów zamieszkiwało 5376 mieszkańców. Liczba mieszkańców tej gminy na koniec roku 2012 uległa zmniejszeniu o 219 osób (5157). Gmina Niechlów utraciła więc 219 mieszkańców (4,2%).

W gminie Niechlów prawo do udania się do urny wyborczej miało w 1989 r. 3545 wyborców a w 2014 r. swój głos na kandydata na europosła mogło oddać 3974 wyborców. Odnotowano wzrost uprawnionych do głosowania o 429 wyborców. Wzrost wyrażony w procentach w stosunku do roku 1989 wyniósł 12.

Najmniejsza gmina naszego powiatu – Jemielno – w końcu roku 1988 liczyła sobie 3178 mieszkańców. W końcu roku 2012 liczba mieszkańców tej gminy wynosiła niedużo mnie, bo 3176 osób.
W czerwcu 1989 r. do urn wyborczych na terenie gminy Jemielno mogło udać się 2150 wyborców. Ćwierć wieku później takie uprawnienie maiło już 2514 osób. Odnotowany wzrost uprawnionych do wyborów wyniósł 364 osoby, czyli 16,9%.

Powiat się nie wyludnia, ale tylko dlatego, że demografię na „plusie” trzyma gmina Góra. To na terenie gminy Góra mieszka 56,8%mieszkańców powiatu górowskiego. To w gminie Góra urodziło się w 2012 r. 192 dzieci (381 w całym powiecie). I to tutaj, niestety, jest najwięcej problemów z bezrobociem, które króluje na szczycie.

Zauważmy, iż łącznie liczba mieszkańców trzech gmin naszego powiatu – Wąsosza, Niechlowa i Jemielna – spadła w okresie od 1988 r. do 2012 r. o 518 osób. To jest tak, jakby nagle wyparowała nam szkoła podstawowa nr 1 w Górze, do której na początku roku szkolnego 2013/14 uczęszczało 522 uczniów.