sobota, 14 czerwca 2014

Pyszne posiedzenie

Sesja absolutoryjna to czas mobilizacji rządzących a dla opozycji niebywała okazja, by wytkną rządzącym słabości. Jak Państwo już zdążyli się zorientować rządzący powiatem, a szczególnie Zarząd zebrali podczas sesji absolutoryjnej baty. I to takie baty, które przejdą do historii powiatu. Pierwszy raz w historii powiatu doszło sytuacji, gdy na skutek bezmyślności i braków wiedzy z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym przez Zarząd, sesja absolutoryjna odbędzie się w dwóch rzutach.

Pierwszy rzut już nastąpił (10 czerwca) i na Zarząd - używając zapaśniczych określeń - założono duszący chwyt nelsona, po którym nie zostało Zarządowi nic innego, by walić dłońmi o parkiet i prosić o prawo do zaciągnięcia zbawczego oddechu. Towarzyszyły temu wytrzeszczone w zdziwieniu oczy, siódme poty i trupia bladość lic członków Zarządu i koalicjantów. Jeżeli idzie o koalicjantów, to ośmielam się wątpić, czy pojęli oni o co autorowi założonego morderczego nelsona szło. Takie są realia naszego (?) samorządu powiatowego. Niestety.

Koalicja dostała czas na uzupełnienie barku formalnego (brak przyszedł już z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu faksem) i w najbliższy poniedziałek odbędzie się druga rata sesji absolutoryjnej.

Gdyby jednak koalicjanci byli nieco bardziej obyci, bystrzejsi i inteligentniejsi, to zadali by sobie trud przeanalizowania zapisu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która obradowała 23 maja i poruszała właśnie kwestie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla pracy Zarządu za  rok 2013. Oto kluczowy a i wielce pouczający fragment z dyskusji, jaka miała wówczas miejsce.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Proponuję byśmy przegłosowali tę uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. W takim razie kto jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu?"

Radny Zbigniew Józefiak:

"Ale jeszcze sekundę. Przecież my mamy ocenić wykonanie budżetu a już opiniujemy. Ja ma uwagi do budżetu."


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Ale budżet już jest. Na sesji teraz ..."

Radny Zbigniew Józefiak:

"Ja rozumiem..."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Nie przyjęliśmy?"

Radny Zbigniew Józefiak:

"Budżet jest przyjęty. Komisja Rewizyjna ma ocenić wykonanie budżetu za ubiegły rok i przygotować wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. Ale, aby taki wniosek przygotować to trzeba dokończyć temat z oceną wykonania budżetu."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Ale co pan chce jeszcze oceniać, bo ja nie bardzo rozumiem?"

Radny Zbigniew Józefiak:

"Ja wiem co chcę ocenić, tylko że przed głosowaniem."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Dobrze. O.K."

Radna Danuta Rzepiela:

"Niedobrze! W punkcie nie ma nic o budżecie. Czy ja przyjechałam na darmo zamiast wyniki robić?"

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"No bo pani tak się spieszy ... No tak."

Radna Danuta Rzepiela:

"Ja do lekarza muszę..."

Radny Zbigniew Józefiak:

"To trzeba przełożyć posiedzenie."

Radna Rzepiela:

"Nie! Przyjechałam zagłosować za absolutorium. To zagłosujemy a później pana uwagi."

Radny Zbigniew Józefiak:

"Trzeba ocenić wykonanie budżetu."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Ale co my mamy ocenić? To proszę referować, jakie uwagi pan chce, bo ja już się przyzwyczaiłem, że zawsze uwagi są, więc proszę bardzo."

Z zapisu dobiega szelest wertowanych kart papieru. Radny Zbigniew Józefiak szykuje się do zabrania głosu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Jest pani radca prawna?"

Odpowiada mu sympatyczna pani Ania, która zajmuje się obsługą Biura Rady Powiatu:

"Będzie od 10."

Radny Zbigniew Józefiak:

"Art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym." Odczytuje treść art. 16:
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Dobrze."

Radny Zbigniew Józefiak:

"To żeby było jasne. Poruszamy się w sferze prawa."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Tak jest! Proszę."

Radny Zbigniew Józefiak:

"Co do budżetu, to obszerne wyjaśnienia złożył pan skarbnik. Poza tym budżet był wcześniej udostępniony. Pani radna (strzała trafia w pierś radnej Danuty Rzepieli, szeroko znanej pod pseudonimem "Mózg Koalicji"-przyp.moje) przyjechała na posiedzenie dyskusję na komisji bez dokumentów zawierających budżet, ale to już pominę. W każdym razie, w opinii RIO jest zawarta cała sentencja dotycząca budżetu. W opinii RIO mam także zdanie, że: ocena wykonania budżetu pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.

I ja się chcę skupić na tym wątku a mianowicie ocenie pod względem celowości i gospodarności tego budżet. Co do cyfr i bilansów nie wnoszę zastrzeżeń, bo zrobiła to RIO. I to jest nie do podważenia. Natomiast co do celowości i gospodarności, to mam kilka uwag. 

Stwierdzam - po raz kolejny już! - że Zarząd Powiatu nie przygotował programu oszczędnościowego dla powiatu górowskiego, pomimo uchwały 5/131/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 czerwca 2013 r., która wskazuje na przekroczenie wskaźnika spłaty na 2014 r., co spowoduje, iż nie będzie możliwe uchwalenie budżetu powiatu na 2014 r. 

Czym innym jest program naprawczy, bo on wynika z przepisów a czym innym jest plan oszczędnościowy, który można było dużo wcześniej przygotować i być pryzgotowanym na nadciągające problemy finansowe. 

Kolejną uwagę mam taką, że nie wykonana została uchwała Rady Powiatu nr 15/93/2012 z 30 marca 2012 r., w sprawie wyrażenia stanowiska o konieczności zbycia mienia powiatu górowskiego, a taką uchwałę podejmowaliśmy i to praktycznie jednogłośnie. Chodzi tu o to, że zamiast sprzedawać nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budowę garaży zostały one wydzierżawione. a w szczególności (wydzierżawienie dla Polskiego Centrum Zdrowia we Wrocławiu - przyp. moje) 36 działek przeznaczonych pod budowę działek o wartości szacunkowej od 200 do 250 tys. zł. I tych pieniędzy w budżecie nie będzie. 

Kolejna uwaga. Nie wiem czy mieli Państwo okazję zapoznać się z protokołem kontroli przeprowadzonej przez RIO w 2013 r. To jest obszerne opracowania. Pozwoliłem sobie na zapoznanie się z tymi uwagami, które dużo mówią na temat działalności starostwa powiatowego. Nie będę wchodził w szczegóły, bo godzin by zabrakło na to wszystko. 

Jedna rzecz, która uważam, iż jest istotna. Szczególnie w okresie kiedy szuka się wszędzie oszczędności. Protokół RIO stwierdza jednoznacznie, że:  Bezpodstawnie przyznano i wypłacono dodatku specjalnego wicestaroście (Paweł Niedźwiedź - przyp. moje), od stycznia 2011 r. (miesiąc po objęciu funkcji przez wicestarostę! - przyp. moje) do kwietnia 2014 r. (dodatku już nie ma z czego płacić! - przyp. moje) w łącznej kwocie 60.000 zł. Taki dodatek specjalny motywowany jest tym, iż zadaniem specjalnym powierzonym wicestaroście jest nadzór nad wydziałem geodezji, podczas gdy mieści się to w ramach jego obowiązku, w ramach regulaminu pracy, to jest to nadużycie. Ja n ie mam co do tego wątpliwości.  


Kolejną rzeczą, do której mam zastrzeżenia było zawarcie umowy na usługi doradcze przy sprzedaży szpitala, z pominięciem zapytania o cenę. Kwota  to jest 52.900 zł. Oczywiście to nie narusza ustawy o zamówieniach publicznych, jednak gdyby ktoś czujnie i gospodarnie podchodził do zarządzania publicznymi środkami, szczególnie gdyby respektował ustawę o finansach publicznych, to by wiedział, że warto takie zapytanie skierować. Jestem przekonany, że cała ta usługa wykonana przez firmę consultingową z Poznania przepłacona. Moje zastrzeżenie - oprócz tego - dotyczy wypłaty, nienależnych moim zdaniem pieniędzy dla tej firmy i to w kwocie 22.140 zł., nieuprawnionemu podmiotowi do wykonywania wyceny spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Górze (naszego do niedawna szpitala - przyp. moje). Nikt nie wykazał - a próbowałem się dokopać i dowiedzieć, czy ten kto wyceniał wartość spółki ma uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, bo tylko takie uprawnienia na to pozwalają. 

 Druga kwota - 12.300 zł., która została wypłacona tejże firmie za za nieudokumentowaną pomoc na rzecz powiatu przy negocjacjach na temat sprzedaży szpitala. Przeglądnąłem wszystkie protokoły z posiedzeń zespołu ds. negocjacji i praktycznie w żadnym nie uczestniczył przedstawiciel firmy consultingowej z Poznania. Więc się pytam: za co dostał pieniądze?

W mojej ocenie nastąpił szereg zaniechań, zaniedbań w trakcie realizacji budżetu za ubiegły rok. Zastrzegam sobie prawo do wniesienia tych uwag, które obrazują niefrasobliwość w gospodarowaniu środkami publicznymi."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Czy w tej chwili możemy przystąpić do głosowania? Kto jest za ..."

Radny Zbigniew Józefiak: 

"Może Państwo zgadzacie się się z ty, co tutaj mówię? Tak?"

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Nie. Tego nie powiedziałem. Pan zgłosił swoje uwagi i tyle."

Radna Danuta Rzepiela:

"Ja w sprawie budżetu. Ja wyciągałam z torebki wykazu napraw dróg i zostawiłam budżet na biurku."

Radny Zbigniew Józefiak:

"Jeżeli nie ma negacji, to rozumiem, że jest to zaakceptowane."

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Chyba w pańskiej ocenie! No!"

Radny Zbigniew Józefiak:

"Taki wyciągam wniosek!"

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Iskra:

"Każdy może mieć własny wniosek!"

Radny Zbigniew Józefiak:

"Oczywiście, że tak!"

Przeprowadzono głosowanie. Za było 2 radnych koalicyjnych: Piotr Iskra i Danuta Rzepiela. W sposób oczywisty, zgodnie z rozumem i sumieniem, przeciw głosował Radny Zbigniew Józefiak.
W posiedzeniu nie uczestniczyli członkowi komisji: radny Marek "Bananowy Uśmiech" Biernacki oraz Marek Zagrobelny.