sobota, 21 czerwca 2014

Wyścig z czasem

Z wielką uwagą górowianie przyglądają się postępowi prac przy generalnej przebudowie naszego basenu. Widać, że coś się na budowie dzieje, ale czy tempo prac pozwoli dochować terminu oddana basenu do użytku, co ma nastąpić 10 sierpnia 2014 r. czyli za niespełna 59 dni.

Generalnym wykonawcą przebudowy basenu jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Rejjs” z Wilkowa k. Złotoryi. Koszt przebudowy basenu 3.596.000 zł. Kara za niewykonanie zadania w terminie wynosi 0,2% za każdy dzień opóźnienia, liczone od w/w kwoty. Przy tej kwocie dzienna kara, która grozi wykonawcy generalnemu wynosiłaby ok. 6000 zł. dziennie. Oczywiście jest to ostateczność, której nikt sobie nie życzy.

Co tydzień odbywa się posiedzenie Rady Budowy, podczas której omawiany jest postęp prac oraz problemy, które zawsze towarzyszą realizacji każdej inwestycji. Przedstawiciele gminy Góra sprawdzili umowy zawarte przez wykonawcę generalnego z podwykonawcami. Po zapoznaniu się z treścią projektów umów przedstawiciele naszej gminy wnieśli uwagi do niektórych punktów i zalecili poprawki do nich.

Sprawa dotyczyła podwykonawców, którzy mają prowadzić różnorakie prace przy przebudowie basenu. W kilku istotnych kwestiach osiągnięto porozumienie i zaakceptowano 3 spośród 5 podwykonawców. Każdy z z zaakceptowanych przez gminę podwykonawców będzie miał specjalistyczny wycinek prac do wykonania.

Instalację elektryczną wykona Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Dobkowa k. Warszawy.
Prace przy konstrukcjach żelbetowych i zbrojeniowych w niecce spoczną na górowskiej firmie „G plus M” (Krzysztof Maćkowski). Roboty ziemne wykona również górowska firma Rzemiosło Budowlane i Transport Ciężarowy – Marek Mazur

Wciąż oczekują na zgodę gminy, by wejść na teren inwestycji podwykonawcy prac związanych z budową murów i otynkowania wznoszonego obiektu. Również nie wiadomo jeszcze jaka firma wykona nieckę basenową wraz ze stacją uzdatniania wody. Oferty podwykonawców na wykonanie tych prac – a tacy są – znajdują się w trakcie analizy przez pracowników UMiG. Na gminie, jako inwestorze, ciąży ustawowy obowiązek sprawdzenia zapisów umów zawartych przez podwykonawców z generalnym wykonawcą i wyrażenia zastrzeżeń co do zapisów, które mogą stać się przyczyną wystąpienia opóźnień w przebudowie basenu. Gdy okaże się, że podwykonawcy spełniają wymogi dostaną wówczas od władz gminy pozwolenie na wejście na teren budowy.

Widać jednak, że generalny wykonawca ma problemy z organizacją prac przy realizacji inwestycji. Nie ma co ukrywać, iż jest opóźnienie w stosunku do harmonogramu prac, które wynikły z poszukiwania podwykonawców, których w okresie wiosenno – letnim jest trudno pozyskać.

Kluczowe pytanie brzmi: czy generalnemu wykonawcy uda się nadać takie przyspieszenie prac przy przebudowie basenu, by dotrzymać terminu?

Najbliższy okres czasu to pokaże.

Zdjęcia wykonane w okresie kwiecień - 21 czerwca br.