sobota, 28 czerwca 2014

Zalatuje lipą!

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu zamieszczone zostały wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, który odbył się 1 kwietnia 2014 r. Opublikowane wyniki dotyczą poszczególnych szkół podstawowych z terenu naszego powiatu.

Na podstawie przedstawionych przez OKE we Wrocławiu wyników można ułożyć ranking najlepszych szkół podstawowych z terenu naszego powiatu oraz tych, które wleką się w ogonie i swoimi wynikami zaniżają średnią powiatową.
Zacznijmy od szkół z terenu naszego powiatu, których uczniowie okazali najlepiej przygotowani do egzaminacyjnego wyzwania wstydu sobie i nam nie przynieśli.

Oto „złota trójka” najlepszych szkól podstawowych z terenu powiatu.
1. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku (gmina Wąsosz), której 17 uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów uzyskało najlepszy wynik w powiecie. Szóstoklasiści z tej szkoły uzyskali średnią 27,6 p., na 40 p. możliwych do zdobycia. Podkreślić należy, iż średnia uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku jest wyższa od średniej wojewódzkiej o 2,3 p., i od średniej dla naszego powiatu, która wyniosła 25,2 p.

Warto dodać, iż ten bardzo dobry wynik nie jest dziełem przypadku. W roku 2013 Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku również dobrze spisała się podczas sprawdzianu. Wówczas uczniowie tej szkoły również osiągnęli wynik wyższy od średniej wojewódzkiej.

W tym miejscu wypada pogratulować szóstoklasistom ze Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku niewątpliwego sukcesu i życzyć im, by tak „fajowo” wypadł im egzamin gimnazjalny, do którego staną za 3 lata. Docenić należy trud grona pedagogicznego kierowanego przez panią Małgorzatę Denys.

2. Ta pozycja w naszym powiecie przypadła uczniom Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu. 39 szóstoklasistów tej placówki uzyskało ze sprawdzianu średnią 27,2 p. na 40 p. możliwych do zaliczenia. To jest wynik wyższy od średniej wojewódzkiej o 1,9 p., a od średniej dla naszego powiatu o 2,6 p.

Uczniom tej szkoły, nauczycielom i dyrektorowi Stanisławowi Kosarzewskiemu należą się również słowa uznania z uratowanie edukacyjnego honoru powiatu górowskiego na poziomie szkół podstawowych.

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze im. B. Prusa w Górze, której 90 szóstoklasistów uzyskało średni wynik 25,6 p., czyli wyższy od średniej wojewódzkiej o 0,3 p. Rewelacja to żadna, ale statystycznie rzecz ujmując też nieźle. Gratulacje dla uczniów, nauczycieli i dyrektorki Lilianny Biedulskiej.

Po trzech szkołach prymusach czas nadszedł na trzy szkoły „ogonowe”. Niestety, co odnotowuję z żalem, w pierwszej trójce podstawówek, które osiągnęły w skali powiatu wynik najgorszy są dwie podstawówki z terenu naszej gminy.

1. Palmę pierwszeństwa dzierży Szkoła Podstawowa im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince. 14 szóstoklasistów tej placówki osiągnęło średni wynik ze sprawdzianu 16,4 p. Jest to o 8,9 p. mniej niż wynosi średnia wojewódzka i 7,2 p. mniej od średniej powiatowej. Dyrektorką tej placówki jest Danuta Paruch. Dodać należy, iż sprawdzian szóstoklasistów w 2013 r., też zakończył się wynikiem poniżej średniej wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Ta żenada długo jeszcze będzie trwała?

2. Drugi edukacyjny „ogon” na poziomie podstawowym, to Szkoła Podstawowa im. Świętego Huberta w Czerninie. Patron święty a wynik grzeszny i o pomstę do nieba wołający. Dyrektorka – Dorota Adamska. Średnia uzyskana przez 15 szóstoklasistów wyniosła 16,5 p., na 40 p., które można było uzyskać. Jest to o 8,8 p., mniej niż wyniosła średnia wojewódzka i o 7,1 p. niższa od średniej dla powiatu. By nie było złudzeń, to dodać należy, że wynik Szkoły Podstawowej w Czerninie jest o 7,0 p. niższy od średniej dla gminy Góra.

W roku 2013 placówka ta w sprawdzianie szóstoklasistów zajęła również przedostanie miejsce w naszej gminie. Lipa, po prostu edukacyjna lipa! Wstydzie nie wspomnę.

Analizując pozycję poszczególnych szkół z objętych egzaminem „obszarów” wiedzy należy stwierdzić, że:
- w „obszarzeI, czyli umiejętności czytania ze zrozumieniem, najlepszy wynik uzyskali szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, którzy uzyskali średnią 8,2 p. na 10 p. możliwych do uzyskania. Średnia dla województwa dolnośląskiego wyniosła 7,8 p.

Najgorszy wynik wśród szkół powiatu górowskiego zanotowała w tym obszarze Szkoła Podstawowa w Czerninie, gdzie średnia wyniosła 6,2 p.

- w „obszarze" II, gdzie badano umiejętność pisania najlepiej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, a najgorzej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej w Pobielu (dyr. Piotr First), którzy uzyskali 3,8 p., na maksymalnie 10 p. będących do zdobycia.

- w „obszarzeIII – sprawdzającym poprawność umiejętności rozumowania, gdzie każdy uczeń mógł uzyskać maksymalnie 10 p., liderem okazała się Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku z wynikiem 4,8 p., która to średnia jest wyższa niż uzyskana w naszym województwie o 0,3 p (4,5 p. średnia dla województwa).

- w „obszarzeIV, sprawdzającym przygotowanie uczniów do korzystania ze zdobytych w procesie nauczania informacji najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszycach. Średnia dla województwa wyniosła w tym obszarze 2,7 p. na 4 p. możliwe do zdobycia a szóstoklasiści ze szkoły w Witoszycach uzyskali wynik 2,9 p.

Uczniowie kończący naukę w Szkole Podstawowej w Glince uzyskali w skali powiatu wynik najgorszy – 1,4 p., czyli niższy od średniej wojewódzkiej o 1,3 p.

- w „obszarzeV, gdzie sprawdzano wykorzystywanie przez gimnazjalistów zdobytej wiedzy w praktyce każdy uczeń mógł uzyskać maksymalnie 8 p. Średnia dla województwa wyniosła 4,8 p. Najlepsi spośród wszystkich podstawówek okazali się w tym „obszarze” uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszycach, którzy uzyskali średnią 5,5 p.

Ponownie nie błysnęli szóstoklasiści ze szkoły w Glince otrzymując średnią 2,4 p., która jest nawet niższa niż średnia dla szkół podstawowych w gminie Góra4,3 p.

Jak więc widać powodów do dumy po raz kolejny nie ma zbyt wiele.