niedziela, 29 czerwca 2014

Maturalny klops!

Mamy wstępne wyniki matur podane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Ogółem do matury przystąpiło 174 uczniów z trzech naszych szkół średnich: Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

W Liceum Ogólnokształcącym maturę usiłowało zdać 124 uczniów. Podołało temu 85 uczniów, czyli 68,5% ogółu przystępujących do matury. Nieomal co trzeci maturzysta matury nie zaliczył.

W Zespole Szkół 5 uczniów uczęszczających do Liceum Profilowanego przystąpiło do matury i nikt z tej piątki matury nie zdał.  Na 44 uczniów techników w Zespole Szkół , którzy zasiedli do pisania matury zdało 50%., tj. 22 uczniów.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na przystąpienie do matury zdecydował się jeden słuchacz, ale również nie zdał.

Ogółem w trzech górowskich placówkach oświatowych do matury przystąpiło 124 maturzystów a zdało 107, tj. 61,5% ogółu. Nie zdało matury 67 maturzystów, tak na "oko" 3 klasy.

Ogólnie, pod względem zdawalności matur tegoroczny wynik daje naszemu powiatowi 18 miejsce w województwie. W rozbiciu na rodzaje szkół wygląda to następująco:
- LO: 21 miejsce w województwie na 26 powiatów,
- Zespół Szkół: 9 miejsce pod względem zdawalności matur w technikach.

I to by było na tyle. Na razie na tyle.