piątek, 13 czerwca 2014

Absolutoryjny poród odłożony w czasie III

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minutową przerwę, po której udzielono skarbnikowi powiatu – Wiesławowi Pospiechowi głosu:

Pojawiły się wątpliwości, które podczas przerwy próbowałem wyjaśnić telefonicznie z Regionalna Izbą Obrachunkową. Rzeczywiście, stanowisko RIO jest takie, ze jest rozdwojenie pomiędzy ustawą o finansach publicznych, która wprowadziła zmianę i jakby zapomniała dokonać zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym i rzeczywiście są dwa sprzeczne zapisy: w ustawie o finansach publicznych nie ma tego obowiązku a w ustawie o samorządzie powiatowym jest ten obowiązek.

U nas w tym momencie, przez okres dwóch lat, nie było takiej opinii do uchwały, ale RIO też nie umie zająć stanowiska w sytuacji, gdyby Rada podjęła uchwałę bez opinii RIO w stosunku do stanowiska Komisji Rewizyjnej i gdyby został zgłoszony zarzut czy byłoby to istotne naruszenie prawa czy nieistotne naruszenie prawa. W tej kwestii propozycja pana Przewodniczącego Rady będzie dla Państwa za chwilę przedstawiona.

Radny Zbigniew Józefiak:

Odniosę się do wyjaśnień pana skarbnika, bo powiedział pan, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie było takiej uchwały. Mam przed sobą uchwałę z 24 czerwca 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu właśnie w tej sprawie. Nie będę Państwa zanudzał tekstem, ale w ubiegłym roku taka uchwała była.

Przewodniczący Rady Powiatu – Edward Szendryk:

W związku z zaistniałą sytuacja mam prośbę o ewentualną zmianę porządku dzisiejszych obrad i przeniesienie punktu o absolutorium między punktami 19 a 20. Ewentualnie proszę o interpretacje przepisów panią radczynię.

Radczyni prawna Renata Torz:

Zmiana porządku obrad musi być przegłosowana większością głosów radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu – Edward Szendryk:

W takim razie proszę o przegłosowanie …, czy możemy dokonać…

Radny Zbigniew Józefiak:

Ale jakie jest uzasadnienie?

Powstał szum, hałas, głosy nakładały się na siebie. Przewodniczący Rady Powiatu – Edward Szendryk próbował uspokoić sytuację:

To jest wniosek, że tak powiem, natury formalnej. Właśnie, i nie widzę tutaj powodu, żeby informować dalej z uwagi na to, że już wiemy jakie problemy zaistniały i właśnie chcemy przenieść ten punkt na dalszą część obrad, z pominięciem w tej chwili tego punktu i żebyśmy go nie kończyli w tym momencie nie mając dokumentów.

Głos z sali (Wiesław Pluta):
Ja po wysłuchaniu opinii pani radcy i wysłuchaniu tego co tutaj usłyszałem, chciałbym powiedzieć, że ustawa o samorządzie terytorialnymi jest aktem bardziej szczegółowo określającym pewne zdania. W związku z tym wątpliwości, jakie zgłosił radny Józefiak powinny być rozpatrzone na jego korzyść. Tak uważam i w związku z tym bardzo bym prosił, by pan radny Trojanek zgłosił wniosek o przełożenie tego punktu na kolejną sesję.

Przewodniczący Rady Powiatu – Edward Szendryk:

Tak. Mamy to na uwadze. Dziękuję bardzo. Wątpliwości budzą tu względy formalne a nie złośliwość, czy niechęć, czy jakieś inne, ukryte, że tak powiem rzeczy. Po prostu niedopatrzenie, być może nasze, moje. I dlatego chcieliśmy ten punkt przenieść z dzisiejszych obrad na poniedziałek, na godzinę 7.30, kiedy z RIO otrzymamy dokumenty. Natomiast tę dalszą część, jaką mamy przed sobą proponuje kontynuować, by nie zabierać w poniedziałek czasu nikomu. Zawsze to będzie oszczędność czasowa.

Radny Grzegorz Aleksander Trojanek:

Czy ja mam rozumieć, że pan w pewnym momencie zgłosi wniosek o przerwanie sesji i będzie to połączone z nowym terminem. Jeżeli tak, to ja nie będę musiał składać wniosku."

Przeprowadzono głosowanie za przeniesieniem punktu o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na koniec sesji. „Za” było 12 radnych a 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Bitwa dobiegła końca. Koalicja w sile 10 mieczy uległa jednemu mieczowi.

Okazało się, że miecze to nie wszystko, bo by nim biegle władać mózg Mocium Panie jest niezbędny, i wódz z łbem, a nie kapustą na karku. Jak Państwo widzą koalicyjna drużyna liczna, ale zielona niczym kapusta, uległa poszatkowaniu szatkownicy marki Zbigniew J. Kisić szatkowanego nie warto bo żadnych wartości odżywczych nie posiada.

C.d.n.