czwartek, 19 czerwca 2014

Tradycji stało się zadość

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała pierwsze, zbiorcze, informacje na temat wyników sprawdzianu szóstoklasistów, który odbył się 1.04.2014. To taki prima aprilisowy żart Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szóstoklasistów.

Celem przeprowadzanego sprawdzianu jest poznania posiadanej wiedzy i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową. Zły wynik ze sprawdzianu nie niesie żadnych konsekwencji dla ucznia, pomimo iż jest on obowiązkowy.

Sprawdzian składał się z 5 „obszarów” (terminologia MEN), w których sprawdzano poziom wiedzy i umiejętności uczniów:
1. Umiejętność czytania (maksymalnie 10 p.).
2. Umiejętność pisania (maksymalnie 10 p.).
3. Umiejętność rozumowania (maksymalnie 8 p.).
4. Umiejętność korzystania z informacji (maksymalnie 4 p.).
5. Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce (maksymalnie 8 p.).

Tak wiec każdy uczeń mógł zdobyć ze sprawdzianu maksymalnie 40 p.

Na terenie powiatu górowskiego do sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło 382 uczniów. Na terenie powiatu górowskiego funkcjonuje łącznie 14 szkół podstawowych (gmina Góra – 6, gmina Wąsosz – 4, gmina Niechlów – 2, gmina Jemielno 2).

I tu trzeba powiedzieć, że spośród 26 powiatów województwa dolnośląskiego mieliśmy pod tym względem 25 pozycję w województwie. Mniej szóstoklasistów było tylko w powiecie złotoryjskim – 342. Tendencja spadkowa liczby szóstoklasistów narastała od 2011 r., kiedy to w szkołach podstawowych, do sprawdzianu przystąpiło na terenie naszego powiatu 410 uczniów. Z roku na rok liczba szóstoklasistów malała, chociaż w 2014 r. była wyższa niż w roku 2013, gdy sprawdzian pisało 373 uczniów.

Gwoli przypomnienia wspomnieć należy, że wyniki naszych szóstoklasistów w latach 2011 – 2013 w zachwyt wprawiać nie mogły. Średnie wyniki sprawdzianu były w tych latach niższe od średniej wojewódzkiej.

I tak w 2011 r. średnia dla naszego województwa wyniosła 24,9 p. na 40 p. możliwych do uzyskania. Szóstoklasiści z terenu powiatu górowskiego zdobyli wówczas średnio 24,0 p.

Rok później (2012) średnia dla województwa wyniosła 22,4 p., a szóstoklasiści z terenu powiatu osiągnęli średnią 20,3 p. na 40 p. możliwych do uzyskania.

W roku 2013 było nieco lepiej, chociaż też odbiegliśmy od średniej wojewódzkiej, która wyniosła wówczas 23,6 p. a nasze dzieciaki osiągnęły średnią 23,0 p. (na 40 p.).

Jak jest w tym roku? Też poniżej średniej wojewódzkiej, która wyniosła 25,3 p. W żadnym z 5 „obszarów” nasi szóstoklasiści nie uzyskali średniej dla województwa. Średni wynik dla naszego powiatu wyniósł 23,6 p. i był niższy od średniej dla województwa o 1,7 p.

Szóstoklasiści w „obszarze” pierwszym (umiejętność czytania) otrzymali średnio 7,4 p., a średnia dla województwa wyniosła 7,8 p. na 10 p. możliwych do uzyskania.

W „obszarze” drugim (umiejętność pisania) nasi uczniowie uzyskali średnio 5,3 p., a średnia dla województwa wyniosła 5,6 p., na 10 możliwych do zdobycia.

Trzeci „obszar” (umiejętność rozumowania) też wypadł dla naszych uczniów słabo. Można tu było uzyskać maksymalnie 8 p. Nasi uczniowie uzyskali średnią 4,0 p., czyli połowę z możliwych, ale średnia dla województwa była wyższa i wyniosła 4,4 p.

Umiejętność „korzystania z informacji” („obszar” 4) przez naszych uczniów też uplasowała nas poniżej średniej dla województwa (2,7 p.), gdyż nasza średnia wyniosła 2,5 p. na 4 p. możliwe do zgarnięcia.

Ostatni, piąty „obszar” sprawdzał umiejętność uczniów „wykorzystanie ze zdobytej wiedzy w praktyce”. Średnia dla województwa wyniosła 4,8 p., na 8 p. możliwych do uzyskania. Nasi uczniowie osiągnęli średnią w wysokości 4,4 p.

Poniżej maja Państwo tabelkę, w której znajdą zestawienie wszystkich powiatów naszego województwa z wynikami. Ja już dziękuję a Państwo pomęczą się sami, jeżeli zechcą wyciągnąć wnioski. Zresztą, szczegóły poznamy wówczas, gdy OKE we Wrocławiu zamieści wyniki poszczególnych szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Wówczas dowiemy się, jak w sprawdzianie wypadły poszczególne szkoły.