niedziela, 29 czerwca 2014

Złe wieści

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opublikowała również wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w kwietniu br. Egzamin składa się z dwóch części:
- części humanistycznej, na którą składa się wiedza gimnazjalisty z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
- części matematyczno - przyrodniczej, która sprawdza wiedzę ucznia z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Każdy uczeń mógł zdobyć maksymalnie 50 p. z każdej z dwóch części egzaminu gimnazjalnego.

Dodatkowo sprawdzany jest poziom opanowania języka przez gimnazjalistów (angielski lub niemiecki).
Wstępne wyniki podane przez OKE we Wrocławiu, że z języka polskiego nasi gimnazjaliści uzyskali średnią poniżej średniej wojewódzkiej, która wynosi 65,6 %, a dla gimnazjów z terenu naszego powiatu średnia wynosi 63,6%. Daje to gimnazjalistom z terenu naszego powiatu 13 miejsce w województwie na 26 powiatów. 

Podobnie jest z wiedzą z historii i wiedzy o społeczeństwie. Średnia dla województwa wyniosła 57,7%, a dla gimnazjów powiatu górowskiego - 54,4% (-3,3%). Taki wynik sytuuje nas na 21 pozycji w województwie wraz z powiatem ząbkowickim.

Niższa jest również średnia uzyskana przez naszych gimnazjalistów z matematyki. Wyniosła ona w naszym przypadku 43,3% a dla Dolnego Śląska 45,7% (-2,4%). Wynik osiągnięty prze naszych gimnazjalistów daje nam 11 miejsce na Dolnym Śląsku wraz z sąsiednim powiatem głogowskim.

Średnia uzyskana przez naszych gimnazjalistów z nauk przyrodniczych jest również niższa od średniej dla województwa (50,9%) i wynosi 47,8%.Ten wynik dał nam 22 pozycję w województwie na 26 powiatów.

Z opanowania języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie gimnazjów z terenu naszego powiatu uzyskali średni wynik 61,2%; średnia dla naszego województwa wyniosła 66,3% (-5,1%). Z taką średnią zajęliśmy 17 miejsce w województwie.

Wynik uzyskany z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest jeszcze słabszy. Średnia dla województwa wyniosła 48,5% a średnia uzyskana przez naszych gimnazjalistów 39,9% (-8,6%). Efekt - 22 miejsce na Dolnym Śląsku.

Nasi gimnazjaliści zdający język niemiecki na poziomie podstawowym osiągnęli średni wynik 49, 0% a średnia dla województwa wyniosła 54,0% (-5%), co dało nam 24 pozycję w województwie dolnośląskim.

Niemiecki na poziomie rozszerzonym wypadł bardzo dobrze. Średnia dla Dolnego Śląska wyniosła 36,9% a dla gimnazjalistów terenu naszego powiatu 47,1% (+10,2%). Rewelacja, bo ten wynik dał gimnazjom z terenu naszego powiatu 3 miejsce na Dolnym Śląsku.

Dla porównania podam, iż średni wynik w skali Polski uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego wyniósł 68%, a z matematyki 48%. Oto jak bardzo odbiegamy od średniej krajowej.

Szczegółowe wyniki poznamy do 25 sierpnia, kiedy to OKE ujawni wyniki poszczególnych gimnazjów.