czwartek, 12 czerwca 2014

Absolutoryjny poród odłożony w czasie II

Głos zabrał radny Grzegorz Aleksander Trojanek:

Przypominam, że w ubiegłym roku była podobna sytuacja i umówiliśmy się wówczas, że materiały dotyczące absolutorium dostaniemy wcześniej, by można się było z nimi zapoznać. Ja nie mam takiej percepcji, żeby cały protokół przyjąć, przeanalizować i stwierdzić, co w nim jest w nim pozytywnego a co nie. Nie wiem nawet jaki jest ten dokument dotyczący RIO. Pamiętam, że w zeszłym roku drukowano go w trakcie sesji. Też trudno zapoznać się z nim w ciągu 5 czy 10 minut. Uważam, że tak ważne materiały powinny być dołączone do materiałów sesyjnych tym bardziej, że jest to najważniejsze głosowanie ze strony radnych. Szczerze mówiąc, ja w tej chwili nie jestem w stanie głosować nad tą uchwałą. Nawet jestem gotów złożyć wniosek, aby przełożyć ten punkt (o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu – przyp. moje) o kilkanaście dni, by komisje i wszyscy radni mogli się z tym zapoznać i wrócić – choćby nawet z tym jednym punktem, ale w terminie późniejszym.

Głos zabrała Wielce Czcigodna Pomyłka (starosta Piotr Wołowicz):

Odnosząc się do terminów, co pan Trojanek tu sygnalizuje, to otrzymałem informacje, że materiały, o których pan radny mówi, radni otrzymali już na poprzedniej sesji. Przed poprzednią sesją, więc jest to ponad 1,5 miesiąca temu. Tam jest opinia RIO, tam jest sprawozdanie z wykonania budżetu, tam są te wszystkie dokumenty.

Radny Grzegorz Aleksander Trojanek:

Ja panu przypominam, że ja mówiłem o Komisji Rewizyjnej. Takie materiały powinny być razem na sesję absolutoryjną.

Radny Zbigniew Józefiak:

To, co mówi pan radny Trojanek nie powinno być w ogóle dyskutowane ani też komentowane. To jest tak oczywiste! Nie zostały tutaj dopełnione podstawowe czynności, a więc nam radnym przekazano niekompletne materiały. Powtarzam – Komisja Rewizyjna obradowała 23 maja a materiały na sesję wychodziły 27 maja. I nie zostało to panie Przewodniczący (Rady Powiatu – Edward Szendryk – przyp.moje) przez pana dopilnowane. Trzeba to powiedzieć wprost. 

Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie: jaka jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium? Taka opinia powinna być również w materiałach i tu pada pytanie czy ona dotarła? Czy w ogóle skierowano do RIO wniosek o wyrażenie takiej opinii?

Wielce Czcigodna Pomyłka (starosta Piotr Wołowicz):

Może poprosimy panią mecenas, albo pana skarbnika, by w tej ostatniej kwestii doprecyzował temat. Dobrze?

Skarbnik Wiesław Pospiech:

Państwo podejmujecie teraz uchwały, praktycznie dwie, w tym bloku absolutoryjnym, czyli uchwałę o przyjęciu sprawozdań i uchwałę o absolutorium dla pracy Zarządu, które są na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych. W brzmieniu, które obowiązuje od 2009 r. obowiązkowa jest opinia RIO w zakresie wykonania budżetu, czyli do sprawozdań budżetowych. Nie ma już obowiązku ustawowego odnośnie opinii RIO w zakresie stanowiska Komisji Rewizyjnej o absolutorium bądź nieudzielanie absolutorium. Taka opinia obowiązywała w brzmieniu poprzedniej ustawy o finansach publicznych. Na dzień dzisiejszy nie ma ustawowego obowiązku uzyskiwania opinii RIO wniosku komisji Rewizyjnej Rady. Prawdą jest, że z praktyki, też na dzień dzisiejszy, że komisje rewizyjne wysyłają do RIO propozycje swoich stanowisk, ale nie ma to odzwierciedlenia w obowiązku ustawowym.

Radny Zbigniew Józefiak:

Opinia Komisji Rewizyjnej wydawana jest nie tylko na podstawie ustawy o finansach publicznych. Jest również wydawana na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Art. 16, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym brzmi następująco: 

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Nic mi nie wiadomo o tym, by ten przepis uległ zmianie, chyba że pani radca prawny powie nam, że były jakieś zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym, o których ja nie wiem.

Radczyni prawna Renata Torz:

To jest tak, jak pan radny Józefiak mówił. Natomiast ustawa o finansach publicznych mówi tylko o opinii RIO, o której mowa w art. 270 p.2, czyli o sprawozdaniu finansowym.

Na sali obrad zaległa cisza, którą przerwał Przewodniczący Rady Powiatu – Edward Szendryk:

To może przerwę zrobimy? Tak? W takim razie kontynuujemy dalej.

Ciszę przerwał radny Zbigniew Józefiak:

Z tej konsternacji wypływa następujący wniosek, że RIO we Wrocławiu nie otrzymało wniosku o wydanie opinii w myśl art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?

Rozpoczęły się kolejne sekundy nieznośnej ciszy. Cisza ta najbardziej wymownie świadczyła o rażącej nieudolności starającego się o absolutorium Zarządu Powiatu. Ta wymowna cisza była - pomimo swojego milczącego charakteru - głośnym dowodem na niekompetencję Zarządu. Zarządu, który pragnął uchodzić za kompetentny i zasługujący na absolutorium.

„Czy ewentualnie pan starosta?" – wyszeptał ochryple z zaciśniętego bólem kompromitacji gardła Przewodniczący Rady Edward Szendryk.

Nisko pochylona głowa Wielce Czcigodnej Pomyłki (starosty Piotra Wołowicza), w której to jego nos dotykał niemal stołu, za którym absolutnie niepotrzebnie w ojej ocenie zasiada, świadczyła o tym, że ostatnia rzeczą o jakiej marzy Wielce Czcigodna Pomyłka (starosta Piotr Wołowicz) jest zabierania głosu. Widząc rozpaczliwe położenie koalicji Przewodniczący Edward Szendryk zarządził przerwę w obradach.
C.d.n.