środa, 12 czerwca 2013

Zwijamy się

Bezrobocie w maju na terenie naszego powiatu spadło o 3,1% w stosunku do kwietnia. Wciąż jednak nasz powiat jest drugi w statystyce wojewódzkiej jeżeli idzie o wysokość bezrobocia. Na koniec kwietnia wg GUS stopa bezrobocia wynosiła u nas 28,1%. Wyprzedzał nas tylko powiat miejski Wałbrzych ze stopą bezrobocia na poziomie 34,2%.

Na koniec maja w powiecie odnotowano 3332 bezrobotnych (1724 kobiety). Prawo do zasiłku miało 607 bezrobotnych, czyli 1 bezrobotny na 5,5 pozbawionych tego przywileju. W miesiącu sprawozdawczym górowski PUP wprowadził do bazy bezrobotnych 240 nazwisk. W tej liczbie 177 osób zarejestrowanych zostało po raz kolejny, 63 znalazły się w rejestrach PUP po raz pierwszy a 6 zwolnionych zostało z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

W tym samym czasie z ewidencji PUP skreślono 390 osób. 187 osób podjęło pracę, 9 osób odmówiło podjęcia pracy nie uzasadniając tego przekonywająco, 115 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy a 8 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.


W maju rok temu bezrobocie na terenie powiatu było niższe. Wówczas PUP odnotował 3118 bezrobotnych, czyli o 214 bezrobotnych mniej niż w maju 2013 roku. W gminie Góra było wówczas 1759 bezrobotnych, podczas gdy obecnie jest ich 1917.

Zbliżony poziom bezrobocia do obecnego mieliśmy na koniec grudnia 2012 roku, ale wówczas była zima. Widać, że sytuacja gospodarcza powiatu jest tragiczna. Gospodarczo się zwijamy.