wtorek, 11 czerwca 2013

W pierwszej dziesiątce

4 kwietnia br. 373 sześcioklasistów ze szkół powiatu górowskiego przystąpiło do sprawdzianu mającego sprawdzić ich wiedzę. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności:
1. czytania – 10 p.
2. pisania – 10 p.
3. rozumowania – 8 p.
4 korzystania z informacji – 4 p.
5. wykorzystywania wiedzy w praktyce – 8 p.
Uczeń mógł zdobyć maksymalnie 40 p.

Średnia krajowa tegorocznego sprawdzianu wyniosła 24,03 p. Województwo dolnośląskie osiągnęło średnią 23,6 p. Uczniowie z terenu naszego powiatu 23,0 p., czyli poniżej średniej wojewódzkiej o 0,6 p.

Na tle naszego województwa powiat górowski wypadł nieźle, pomimo tego, iż średni wynik był poniżej średniej wojewódzkiej. Na 26 powiatów uzyskaliśmy 7 miejsce wraz z sąsiednim powiatem głogowskim.

Niestety Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu nie opublikowała jeszcze wyników poszczególnych szkół.