piątek, 14 czerwca 2013

Urywki ze sprawozdania

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Irena Krzyszkiewicz przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie o 27 lutego do 24 maja.

W tym okresie burmistrz wydała 119 zarządzeń dotyczących różnych sfer działalności gminy. Burmistrz poinformowała o przetargach zakończonych, w trakcie oraz planowanych.

Ponadto poinformowała radnych o odroczonych i rozłożonych na raty zobowiązaniach podatkowych w okresie od 23 lutego do 20 maja. Takiej pomocy udzieliła burmistrz 9 mieszkańcom naszej gminy. Górna kwota rozłożonych na raty zobowiązań wyniosła 2135 zł a dolna 163 zł. Razem należności podatkowe rozłożone na raty lub z odroczoną płatnością zamykają się kwotą 8952,48 zł.

Burmistrz umorzyła również zaległości podatkowe z tytułu zawartego porozumienia dla 1 osoby na kwotę 3844,20 zł.

Umorzono należności podatkowe dla 14 osób. Najwyższa kwota umorzenie wyniosła 1622 zł na najniższa 71 zł. Łączna kwota umorzeń podatkowych wyniosła 5396,48 zł.

W sprawozdaniu pojawiła się również informacja o zastosowaniu ulg z tytułu utworzenia przez przedsiębiorców nowych miejsc pracy na terenie gminy. Z ulgi takiej skorzystało 2 przedsiębiorców. Łączna kwota ulg: 13.753 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym sprzedawała nieruchomości. Sprzedano 21 lokalio mieszkalnych, które zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Z tego tytułu do kasy gminnej wpłynęło 124.720,15 zł., od której to kwoty nie płaci się podatku VAT.

Zbyta została również działka budowlana położona w Górze o powierzchni 0,0776 ha, za którą otrzymano 51.672 zł netto. Działka w Strumyku (o,334 ha) poszła za 7880 zł netto (nie podlega opodatkowaniu VAT).

W Górze sprzedano ponadto 2 działki (0,0282 ha i 0,0309 ha), które były w użytkowaniu wieczystym a zostaną przekształcone w prawo własności. Uzyskana kwota: 7.575 zł netto (nie podlega opodatkowaniu VAT).

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości do kasy gminnej wpłynęło 191.847.15 zł netto.

W okresie od 22 lutego do 20 maja Straż Miejska wystawiła pouczyła zapominalskich 50 razy, wystawiła 416 mandatów. W tej liczbie mieści się 401 mandatów wystawionych namierzonym na fotoradar. Kwota uzyskana z fotoradaru, to 47.800 zł. Całkowita kwota z mandatów – 49.300 zł.
Od początku roku do 20 maja Straż Miejska z mandatów uzyskała kwotę 85.990,25 zł.

Z parkomatów od 1 stycznia 2013 r do 20 maja 2013 r. wpłynęło do gminy 49.562,42 zł.
- bilety, abonament - 48.771,30 zł.
- wezwania do zapłaty - 794,12 zł.

Ogólna kwota uzyskana z mandatów i parkomatów od 01.01.2013 r. do dnia 20.05.2013 wynosi: 135.555.67 zł.