wtorek, 18 czerwca 2013

Dwie szynki i cztery pasztety

Po opublikowaniu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników sprawdzianu szóstoklasistów wszystko stało się jasne. Tylko dwie szkoły w naszej gminie osiągnęły wynik, którego wstydzić się nie trzeba. Cztery pozostałe to czerwone latarnie naszej gminnej oświaty, których wyniki zaniżyły nam średnią wojewódzką i powiatową.
Podczas ubiegłorocznego sprawdzianu szóstoklasistów również te same szkoły ciągnęły się w ogonie wyników. Szkoda tylko, że nikt z władz gminnych nie wyciągnął z tego wniosków i teraz kolejny rok jemy ten sam pasztet.