poniedziałek, 10 czerwca 2013

Bez zagrożenia


Na dzisiaj nie ma zagrożenia powodzią na terenie naszego powiatu. Jest prawdą, że na Baryczy, Orli i Odrze stany alarmowe zostały kilka dni temu przekroczone, ale powodów do paniki nie ma. Poziom wód podniósł się na wielu rzekach naszego województwa.

7 czerwca o godzinie 18 zanotowano na 30 punktach pomiarowych w naszym województwie przekroczenie stanu ostrzegawczego a na 28 punktach stanu alarmowego. W Ścinawie stan alarmowy został przekroczony o 62 cm i poziom wody w Odrze wynosił 462 cm. W Głogowie poziom rzeki był wyższy o 19 cm od stanu alarmowego (469 cm). Barycz w Osetnie miała poziom 346 cm (stan alarmowy 330 cm). Orla w Korzeńsku przekroczyła stan alarmowy o 65 cm (325 cm).


Dzisiaj o 10 poziom wody wynosił 483 cm i był o 83 cm powyżej stanu alarmowego. W Głogowie stan alarmowy (330 cm) był przekroczony o 17 cm. W Ścinawie o 83 cm (483 cm) a Orla w Korzeńsku 303 cm, co oznacza spadek w stosunku do 7 czerwca o 22 cm. W Osetnie odnotowano 347 cm, co oznacza, iż stan alarmowy przekroczony jest 17 cm.