poniedziałek, 24 czerwca 2013

Smutek, żal i wstyd

Poniżej średniej, i to krajowej! Tak wyglądają wyniki egzaminu gimnazjalistów, który odbywał się w całym kraju od 23 – do 25 kwietnia 2013. W skali powiatu mamy bez wątpienia katastrofę. W egzaminie gimnazjalnym udział wzięło 431 uczniów z terenu powiatu, którzy kończą III klasę gimnazjum.

Uwaga: cyfry w poszczególnych częściach egzaminu podane są w %. 


Gimnazjaliści z historii i wiedzy o społeczeństwie mogli otrzymać maksymalnie 40 pkt. Średnia dla gimnazjalistów z terenu naszego powiatu wyniosła 52,9%, czyli zdobyli – średnio – 21,16 p. (52,9%).

Z języka polskiego na 20 pkt. możliwych do uzyskania uczniowie gimnazjów z powiatu górowskiego zdobyli przeciętnie 10,94 p. (54.7%). W części matematyczno – przyrodniczej z przedmiotów przyrodniczych uczniowie naszych gimnazjów otrzymali średni wynik w wysokości 16,32 p. Maksymalnie można było zdobyć punktów 30. Tragedia podczas egzaminu była z matematyką. Maksymalnie można zdobyć było 30 pkt. Nasi gimnazjaliści zdobyli średnio 12,96 pkt, tj. uzyskali 43,2% z 40 pkt.

Lepiej było z językiem angielskim na poziomie podstawowym, który zdawało 324 (75,2%) uczniów gimnazjów. Tu średni wynik wyniósł 23,68 pkt (59,2%) na 40 możliwych do zdobycia. Za język angielski na poziomie rozszerzonym można było uzyskać maksymalnie 40 pkt. Gimnazjaliści z powiatu górowskiego uzyskali 16,16 pkt. (40,4%).

Język niemiecki na poziomie podstawowym zdawało 107 uczniów (24,8%) i uzyskali oni średnio 19,56 pkt. (48,9%) z 40 pkt. możliwych do uzyskania. Gimnazjaliści zdający język niemiecki na poziomie rozszerzonym uzyskali średnio 17,8 pkt.(44,5%)  na 40 pkt. które można było uzyskać.

Na tle 26 powiatów Dolnego Śląska wypadamy bladziutko. Z historii i wiedzy o społeczeństwie nasi uczniowie zajęli 20 miejsce w województwie. Z języka polskiego – 22 pozycję; przedmioty przyrodnicze 23 wraz powiatem kamiennogórskim. Znacznie lepiej jest z matematyki, ale to tylko dlatego, że w innych powiatach jest dramat przez tragedię. Tu mamy 14 pozycję.

Punktacja uzyskana podczas egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym dała nam 15 pozycję wśród 26 powiatów naszego województwa. Język angielski na poziomie rozszerzonym uzyskał 20 miejsce w województwie.


Niemiecki na poziomie podstawowym, to już kompromitacja – 26, ostatnie! – miejsce w województwie. Sensacja, to język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 2 miejsce w województwie. W tym przypadku nie wiemy jednak –jeszcze! – ilu uczniów pisało egzamin w rozszerzonej formule.