czwartek, 4 lipca 2013

Sesyjne wieści

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Irena Krzyszkiewicz, referując zebranym swoją działalność w okresie pomiędzy sesjami, poinformowała o kilku ciekawych sprawach.

Nabiera kształtu i przyspieszenia budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. 27 maja burmistrz Irena Krzyszkiewicz uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu budowy sieci szerokopasmowej. Uroczystość odbyła się w Warcie Bolesławieckiej.

Już w 2008 roku gmina Góra zadeklarowała swój udział w tym szalenie potrzebnym przedsięwzięciu, które pozwoli nam wydobyć się z okowów wykluczenia informacyjnego. Wg założeń projektu sieć ma być rozległa i wysoce wydajna. Ma ona zapewnić dostęp do Internetu dla miejscowości wiejskich i małych miast, gdzie często dostęp do Internetu jest bardzo ograniczony.

W 2010 roku nasza gmina zawarła porozumienie z województwem dolnośląskim na ten temat. Opracowano dokumentację techniczną, która dała podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.

Ponadto nasza gmina wzięła na siebie koszta związane z realizacją tego szalenie potrzebnego i oczekiwanego przedsięwzięcia. Gmina w rocznych transzach przekazuje środki finansowe na realizację tej inwestycji. W latach 2012 do 2015 przekażemy łącznie prawie 250.000 zł.

W projekcie uczestniczą 82 spośród 196 gmin województwa dolnośląskiego. Dodać należy, iż trasa DSS przebiegała będzie przez 131 gmin województwa dolnośląskiego. DSS przebiegała będzie przez wszystkie powiaty naszego województwa. W zasięgu DSS znajdzie się 1030 małych miejscowości i wsi. W bezpośrednim zasięgu DSS znajdzie się też ok. 340.000 gospodarstw domowych.

Na terenie naszej gminy Dolnośląska Sieć Szkieletowa przebiegała będzie przez następujące miejscowości: Sułów – Grabowno – Szedziec – Kłoda Górowska – Sławęcice – Strumienna. Trasa DSS będzie przebiegała po terenach wzdłuż linii PKP oraz dróg powiatowych i wojewódzkich.

W Górze natomiast zlokalizowany zostanie węzeł agregujący. Znajdował się on będzie w budynku po dawnym dworcu PKP. W wymienionych miejscowościach pasywne punkty styku, czyli węzły dostępu do sieci.

Wyłoniono już generalnego wykonawcę tej inwestycji. Została nim firma „FONBUD”. Wartość całego zadania w skali wojewódzkiej wynosi ok. 215 mln zł. Dofinansowanie z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ok. 150 mln zł.

Na terenie naszej gminy rozpoczęcie prac ma nastąpić w październiku br. Harmonogram prac przewiduje, iż do końca przyszłego roku na terenie województwa położone zostanie ok. 1564 km kabli światłowodowych, które będą stanowiły szkielet dla przyszłych odbiorców. Wybudowane zostanie 91 węzłów sieci. Przepustowość głównego pierścienia ma wynosić 100 gigabajtów na sekundę.

W gminie Góra wdrożony zostanie System Wczesnego Ostrzegania i Wykrywania „Kleopatra”. Zacznie on działać od października 2013 r. Gmina nie ponosi w związku z wdrożeniem systemu „Kleopatra” żadnych nakładów. Wydatki te wziął na siebie Dolnośląski Urząd Wojewódzki. System będzie działał w hierarchii służbowej, co oznacza, iż informacje otrzymywało będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ono z kolei będzie miało obowiązek przesłania tych informacji ostrzegawczych do podległych im w tym zakresie gmin naszego powiatu. Gminy po otrzymaniu ostrzeżenia będą musiały powiadomić o tym fakcie swoich mieszkańców. A to wiąże się ściśle z kolejną informacją burmistrzyni.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała o narodzinach „Samorządowego Informatora SMS”. System ten jest nakierowany na komunikację samorządu gminnego z mieszkańcami naszej gminy. Dzięki jego powstaniu UMiG będzie miał możliwość informowania mieszkańców naszej gminy o najważniejszych wydarzeniach.
Nasza gmina korzystała będzie z tego systemu dzięki finansowemu wsparciu PZU, które przekazało 4000 zł gminie na jego uruchomienie. Przede wszystkim przekazywane będą przez system informacje o zagrożeniach (powodzie, obfite opady deszczu, śniegu, burze, nieprzejezdne drogi). By skorzystać z tego systemu będzie trzeba się do niego zarejestrować.


Cena jednego sms - a wynosi 0, 17 zł brutto. W pakiecie promocyjnym, który otrzymała nasza gmina, może ona wysłać 11.000 wiadomości w ramach pakietu. Każda wiadomość powyżej tej liczby wiąże się z dodatkowa opłatą.