poniedziałek, 1 lipca 2013

Poniżej średniej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała wstępna informację na temat wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Informacja zamieszczona na stronie OKE dotyczy zdawalności matur w 2013 r., czyli jak to się pięknie nazywa: „odsetka sukcesów”.

W górowskich szkołach średnich, które funkcjonują na terenie naszego powiatu (Zespół Szkół, Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze) do matury przystąpiło łącznie 237 uczniów.

W LO próbę zdobycia matury podjęło 140 uczniów. Pomyślnie zdało egzamin maturalny – 123 uczniów. Zdawalność – 87,9% (17 absolwentów nie zdało egzaminu maturalnego).

W Zespole Szkół do egzaminu maturalnego w technikach przystąpiło 73 uczniów. Dla 49 podjęta próba zakończyła się sukcesem. Zdawalność – 67,1% (24 absolwentów nie podołało tej próbie).

W Liceum Profilowanym w ZS w Górze do matury przystąpiło 9 uczniów a zdało ją 4. Zdawalność – 44,4%.

W Liceum Uzupełniającym, prowadzonym przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, do matury przystąpiło 12 słuchaczy, ale maturę zdobyła tylko jedna osoba. Zdawalność – 8,3%.

W CKPiU prowadzone jest też technikum uzupełniające. Na zdawanie matury zdecydowało się 3 absolwentów tej szkoły, ale żadnemu się ta sztuka nie powiodła. Zdawalność – 0%.
Widać wyraźnie, że zarówno nasze LO, jak i ZS odbiegają zdawalnością matury zarówno od średniej wojewódzkiej, jak i krajowej. W kategorii zdawalności matur w skali województw nasze LO zapewniło powiatowi 12 miejsce. W kategorii techników ZS uplasował nasz powiat na 14 pozycji. Trudno natomiast oceniać licea profilowane, gdyż ten nieudany eksperyment oświatowy obecnie jest wygaszany.

Faktem jest, iż w ubiegłym roku wyższa była zdawalność matur w ZS. Wówczas do matury w technikach przystąpiło 80 uczniów a zdało ją 64, co dało współczynnik zdawalności 80,0%. W LO w ubiegłym roku zdawało maturę 147 uczniów, ale aż 31 z nich nie podołało temu trudowi („odsetek sukcesów” wyniósł wówczas 78,9%).

Biorąc pod uwagę wszystkie szkoły, w których odbyły się egzaminy maturalne, to osiągnęły one na tle innych powiatów średnią zdawalność na poziomie 74,7%, co daje naszemu powiatowi 18 miejsce w województwie.