piątek, 12 lipca 2013

Raport międzysesyjny

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 lipca burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała zebranych o swojej działalności pomiędzy sesjami. Sprawozdania obejmowało 37 dni (27.05. – 2.07).
W tym okresie burmistrz Irena Krzyszkiewicz zarządzenia, które dotyczyły m.in.: powołania komisji przetargowych, zbycia nieruchomości gminnych, wydzierżawienia nieruchomości gminnych, zmian w wydatkowaniu środków finansowych. Takich uchwał podjętych w okresie sprawozdawczym burmistrz wydała 65.
PRZETARGI
Burmistrz poinformowała o przetargach zakończonych, jak i tych, których rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższym czasie.
Z ciekawszych informacji z tej działki, to ta, iż ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu wybudowania drogi na ulicy Madalińskiego w Górze.
Wygląda też na to, że to, iż wzrośnie poziom bezpieczeństwa pożarowego dzieci w szkole i przedszkolu w Czerninie. Od wielu lat strażacy zgłaszali ten problem i dopuszczali obiekt do funkcjonowania warunkowo. Obecnie problem zniknie, gdyż na wykonanie niezbędnych prac budowlanych rozpisany został przetarg.
Poszukuje się również chętnych do opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Odbudowa fragmentów dawnych murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Górze”.
Oczekuje się wciąż chętnych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Góra”
Odbędzie się przetarg na dowóz dzieci do szkół. Od 2 września dzieci dojeżdżały będą do szkół na podstawie biletów miesięcznych , za które zapłaci gmina. Wygrywający przetarg ma też zapewnić opiekę dowożonym dzieciom. Planowany termin otwarcia ofert: 30.07.2013 r., godz. 12:15.
UMORZENIA PODATKÓW 
W okresie od 21 maja do 27 czerwca burmistrz umorzyła podatki 6 osobom. Najniższa umorzona kwota – 150,23 zł a najwyższa 865 zł. Łączna kwota umorzonych podatków – 2619,43 zł. 
ODROCZENIA PODATKÓW 
Burmistrz odroczyła terminy płatności zobowiązań podatkowych dla 2 osób na łączna kwotę 1368 zł.
ULGI PODATKOWE 
Ulgę podatkową z tytułu utworzenia nowych, stałych miejsc pracy otrzymała firma „Osi Poland Foodworks” z Chróściny. Wysokość udzielonej ulgi: 275.055 zł. firma ta zatrudnia 220 osób.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
Gmina sprzedała 2 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Uzyskana kwota: 18.395,40 zł netto. Sprzedano również 1 nieruchomość zabudowaną (świetlica) w Sławęcicach o pow. 0,0870 ha. Z tego tytułu kasa gminna wzbogaciła się o 35.350 zł netto. Czysty dochód gminy z tytułu sprzedaży wyniósł 53.745,40 zł netto.
 STRAŻ MIEJSKA 
W okresie sprawozdawczym strażnicy udzielili 15 pouczeń i wypisała 197 mandatów. Dominują mandaty z tytułu funkcjonowania radaru – 194 na kwotę 20.450 zł. Łączna kwota pozyskana z mandatów wyniosła – 20.900 zł. Łącznie od 1 stycznia z mandatów wpłynęło do kasy gminy 108.664,49 zł. Strażnicy wystawili też 34 wezwania do zapłaty z tytułu parkowania bez wykupionego biletu.
PARKOMATY 
Od 1 stycznia 2013 r. do 27.06.2013 r. łączna kwota uzyskana z tytułu parkowania pojazdów na parkingach płatnych wyniosła 65.259,57 zł. (opłaty za bilety: 63.965,50 zł + wezwania do zapłaty: 1.294,07 zł.).