czwartek, 25 lipca 2013

Nic o nas - bez nas!

Tuż przed wczorajszą sesją Rady Powiatu radni otrzymali "List protestacyjny", który dotyczy planowanego przebiegu obwodnicy Góry (wariant 6 - różowy). Z treści tego dokumentu wynika jasno, iż duża część mieszkańców Starej Góry jest przeciw forsowanemu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei oraz Zarząd Województwa, rozwiązaniu. Warto tu przypomnieć, iż Zarząd Województwa nie odbył konsultacji z mieszkańcami Starej Góry, bo to, co miało miejsce podczas spotkania inaczej niż dyktatem i popisem arogancji władzy wojewódzkiej nazwać nie można. Mówiąc krótko - podczas zebrania przedstawiciele DSDiK we Wrocławiu dali popis niesłychanej arogancji. Przykład: "jak się panu nie podoba, to może pan się wyprowadzić". Na takie chamstwo słów brak. Komitetowi Protestacyjnemu udało się zebrać ok. 70 podpisów pod "Listem protestacyjnym".

Obszernie sprawę opisał przewodniczący Unii Górowian - Zbigniew Józefiak w poście "Odurzeni władzą". Czytaj tutaj: http://www.uniagorowian.cba.pl/