środa, 10 lipca 2013

Mierny efekt końcowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opublikowała wyniki poszczególnych gimnazjów osiągnięte podczas egzaminu. W naszym powiecie do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 408 gimnazjalistów.

Osiągnięte wyniki optymizmem nie napawają. Uczące na terenie powiatu gimnazja osiągnęły wyniki w wielu częściach egzaminu wyniki zarówno poniżej średniej krajowej, jak i wojewódzkiej. Średni wynik procentowy osiągnięty przez gimnazja z terenu gminy Góra znacznie zaniżyło Gimnazjum w Czerninie. Wynik osiągnięty przez tą szkołę jest żenujący.

By mieli Państwo skalę porównawczą i jasny obraz tej klęski egzaminacyjnej poniżej podaję średnią krajową dla poszczególnych przedmiotów:
- język polski: 62% punktów,
- historia i wiedza o społeczeństwie: 58% punktów,
- matematyka: 48% punktów,
- przedmioty przyrodnicze: 59% punktów,
- język angielski na poziomie podstawowym: 63% punktów,
- język angielski na poziomie rozszerzonym: 45% punktów,
- język niemiecki na poziomie podstawowym: 58% punktów,
- język niemiecki na poziomie rozszerzonym: 40% punktów.

Zastanawiające jest to, iż jeżyk niemiecki na poziomie rozszerzonym zdecydował się zdawać jedynie 31 uczniów z terenu naszego powiatu. Żaden z gimnazjalistów z naszej gminy nie zdecydował się na egzamin z języka niemieckiego w wersji rozszerzonej. Uczniowie z gimnazjum w Naratowie uzyskali bardzo dobry wynik z języka niemieckiego w wersji rozszerzonej, ale zdawało ich tylko czterech.