piątek, 19 lipca 2013

PIS w akcji

W materiałach  na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 24 lipca o godz. 8.00 znajduje się bardzo interesujące sprawozdanie przygotowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze.

Opracowanie to datowane jest na 26 marca 2013 r. Nie wiadomo dlaczego tak długo czekało na zaprezentowanie. Ale przy tym Zarządzie Powiatu rzeczy najprostsze i najbardziej banalne stają się problemem. Największym jednak naszym problemem – w mojej ocenie - jest najbardziej nieudolny w historii powiatu Zarząd.

W „Informacji o stanie sanitarnym powiatu górowskiego za rok 2012” znajdziemy wiele ciekawych informacji, które warto znać.

W 2012 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Górze przeprowadziła 1491 kontroli. Ich celem było zbadanie higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny żywności i żywienia, itp.

W rozdziale „Ocena sytuacji epidemiologicznej w powiecie górowskim w 2012 r.” odnajdujemy dane dotyczące chorób, które odnotowano w 2012 r.

W 2012 r. odnotowano wzrost zachorowań na salmonellozę. W 2011 r. PIS odnotowała 3 tego typu zachorowania a w roku ubiegłym 6. Drastycznie wzrosła zachorowalność na inne bakteryjne zakażenia jelitowe. W roku 2012 stwierdzono ich 39 a rok wcześniej było 17. Równie gwałtownie wzrosła liczba dzieci w wieku do 2 lat, które w 2012 r. zachorowały na inne bakteryjne zakażenie jelitowe. W 2011 r. takich przypadków odnotowano 10 w roku ubiegłym aż 21.

Wzrost ilości zachorowań dzieci w wieku do 2 lat wykazano również w zachorowaniach na wirusowe zakażenie jelitowe. W roku ubiegłym odnotowano 31 takich przypadków a rok wcześniej 26. Na ospę wietrzna chorowało w ubiegłym roku 164 osoby (rok wcześniej 111).
W całym roku 2012 PIS odnotowała 1127 zachorowań na grypę, podczas, gdy w roku 2011 stwierdzono 1594 przypadki.

Statystyka PIS odnotowała jednak też pozytywne zmiany w kategoriach chorób uważanych za groźne. I tak w 2012 r. odnotowano spadek zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Odnotowano 2 zachorowania wobec 5 w roku 2011.

Nie odnotowano w roku ubiegłym przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowych, AIDS oraz grypę wywołaną nowym wirusem A/H1N1v.

W opracowaniu znajdują się dane dotyczące stanu sanitarnego podmiotów świadczących usługi lecznicze dla ludności naszego powiatu.

W gminie Góra oceniono 10 placówek leczniczych. Tylko 1 z nich była w złym stanie technicznym. PIS zadecydowała, iż 1 palcówka musi zostać zamknięta.

W gminie Wąsosz na 2 istniejące zakłady ambulatoryjne 1 budzi zastrzeżenia PIS ze względów technicznych.

W gminie Niechlów aż 2 z 3 funkcjonujących zakładów ambulatoryjnych nie spełnia wymogów stawianych przez nowe przepisy.
W gminie Jemielno na 2 zakłady ambulatoryjne 1 nie spełnia wszystkich wymogów technicznych.

Ogólnie jednak stan wszystkich zakładów ambulatoryjnych na terenie powiatu oceniony został przez PIS pozytywnie pod względem „stanu higieniczno – porządkowym.”

Na terenie naszego powiatu znajduje się 40 gabinetów lekarskich. PIS stwierdził, iż we wszystkich gabinetach praktyki zawodowej lekarzy stan techniczny i higieniczny jest dobry.


C.d.n.