piątek, 12 lipca 2013

Jest źle!

Liczba bezrobotnych na terenie naszego powiatu w czerwcu zmniejszyła się o 122 osoby. Do rejestru bezrobotnych wpisano 204 osoby, z których 153 pracowało poprzednio a 51 osób uzyskało status bezrobotnego po raz pierwszy.

W czerwcu PUP w Górze skreślił z ewidencji osób bezrobotnych 326 osób. W tej liczbie znajduje się 135 osób, które podjęły pracę. Aż 94 bezrobotnych nie pokazało się w urzędzie pracy tracą tym samym status bezrobotnego. Tylko 4 osoby odmówiły bez podania klarownej przyczyny podjęcia oferowanej jej przez urząd pracy. 17 bezrobotnych dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.


Na 3210 bezrobotnych 1683 stanowią kobiety (52%). Prawo do zasiłku ma 559 bezrobotnych (17,9%). W czerwcu PUP dysponował 116 miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej.