piątek, 5 lipca 2013

Dyktat!


Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała o wpłynięciu do UMiG w Górze pisma z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie obwodnicy naszego miasta. Z pisma tego datowanego na 5 czerwca 2013 r. można się dowiedzieć, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował wariant 6 przebiegu obwodnicy Góry (wariant "różowy").

Wg Zarządu Województwa "wariant zapewnia najkorzystniejsze rozwiązanie obejścia miejscowości Góra, jest korzystny ekonomicznie oraz w całości omija obszary chronione."

W piśmie zawarta jest też taka uwaga: "w związku z przyjęciem do dalszej realizacji wariantu nr 6, nie ma możliwości zmiany wariantu przebiegu projektowanej obwodnicy Góry. Jednak ze względu na liczne protesty mieszkańców oraz bliskość zabudowy mieszkaniowej w Starej Górze, DSDiK rozważa nieznaczną korektę przebiegu w jej pobliżu."