wtorek, 9 grudnia 2014

Wydymali "platfusów"!

Zapis z poniedziałkowej sesji Rady Powiatu w Górze. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. Przewodniczył obradom radny – senior Kazimierz Bogucki (PiS).Radny Kazimierz Bogucki:
Ostatnią część sesji zakończyliśmy w punkcie „Złożenie ślubowania” i nadal jesteśmy w tym punkcie. W związku z tym informuję, że komisarz wyborczy w Legnicy na podstawie swoich postanowień stwierdził wygaśnięcie 3 mandatów. I tak postanowienie nr 335 z dnia 25 listopada 2014 r., w sprawie wygaśnięcia mandatu pana radnego Zbigniewa Stuczyka, postanowienie nr 409 z dnia 9 grudnia 2014 r., o wygaśnięciu mandatu radnej Ireny Teresy Krzyszkiewicz, postanowienie nr. 436 z dnia 5 grudnia 2014 r., w sprawie wygaśnięcia mandatu pana radnego Krzysztofa Mielczarka.
 Jednocześnie informuję, że komisarz wyborczy wydał postanowienie o objęciu mandatów. I tak: postanowienie nr. 437 z dnia 5 grudnia 2014 r., o objęciu mandatu przez panią Marlenę Grabarz (Wąsosz), postanowienie nr 440 z dnia 5 grudnia o objęciu mandatu przez pana Andrzeja Henryka Wałęgę i postanowienie nr. 443 z dnia 8 grudnia 2014 r., o objęciu mandatu przez panią Mariolę Szurynowską.
Zgodnie z art. 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Przewodniczący obradom radny Kazimierz Bogucki odczytał tekst ślubowania a trójka radnych, która objęła mandaty złożyła ślubowanie.

Radny Kazimierz Bogucki:
Szanowni Państwo. W związku z tym, że na pół godziny przed dzisiejszą sesją Rady Powiatu, jako prowadzący senior, po osobistym udaniu się do biura Rady otrzymałem te oto materiały, których Państwo w ogóle nie macie, mam je jako jedyny (ze śmiechem), doszedłem do wniosku, że my w ten sposób procedować nie będziemy. Jakiś szacunek zarówno mi, jak i dla Państwa radnych się należy. Drodzy Państwo w ten sposób postępować nie można, by siadać do sesji bez materiałów. Tak nie może być. W związku z tym zarządzam przerwę do 15 grudnia 2014 r., do godz. 14.00. I w tym momencie oczekuję od Państwa, od biura rady, szczegółowych materiałów dla wszystkich Państwa radnych. Dziękuję Państwu.

Radny senior opuszcza salę obrad wraz z grupą radnych.

Starosta Piotr Wołowicz:
Nie było głosowania!

Nieznany głos z sali:
Jeżeli można to przytoczę zapis art. 25 statutu: „Po wyczerpaniu listy mówców w razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę”. I z tego zapisu pan przewodniczący skorzystał. Dziękuję bardzo.

Starosta Piotr Wołowicz:
Nie słyszeliśmy by pan przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.

Nieznany głos z sali:
Nie miał obowiązku tego czynić.

Na salę obrad wkrada się chaos. Platfusy zdenerwowane, poirytowane, bezradne. Mamrocą coś bez sensu i nie do rzeczy.

Głos zabiera ponownie radny – senior Kazimierz Bogucki:
Proszę Państwa, ja wyraźnie powiedziałem, że w regulaminie Rady Powiatu jest bardzo wyraźny zapis, że każdy z Państwa radnych powinien w terminie – na 7 dni przed sesją – otrzymać materiały. Nie jest to sesja nadzwyczajna, bo ona kieruje się innymi prawami. Jest to sesja zwykła. Jeżeli się Państwo nie pofatygowali, by skontaktować się z radnym seniorem a ja dzisiaj przychodzę o 13.30 do biura rady i muszę prosić o dokumenty, to jest to po prostu skandal. W porządku obrad jest wybór przewodniczącego Rady i tylko ja o tym wiem. Ale wy nawet uchwały w tej sprawie nie macie! Czy to jest w porządku? Czy tak się będziemy traktować?Starosta Piotr Wołowicz:
Czy Panie przewodniczący pani radczyni może zabrać głos czy też dzisiaj nie może?

Radny – senior Kazimierz Bogucki:
Przepraszam, ale ja już obrad nie prowadzę. Ja ogłosiłem przerwę. Ja się tak traktować nie pozwolę.
Głos zabiera radczyni prawna starostwa Renata Torz, która stwierdza, że można zarządzić przerwę w obradach sesji, ale pod warunkiem złożenia wniosku formalnego w tej sprawie. Wniosek taki złożyć może każdy radny i przewodniczący.

Nieznany głos z sali:
Nie zgodzę się do końca z interpretacją ponieważ taki tok rozumowania można przyjąć w sytuacji jeżeli jest przedłożony program sesji. Nie widzę byście przedłożyli Państwo jakikolwiek program pod obrady. Jest tylko arogancja, buta i na tym koniec.

Starosta Piotr Wołowicz:
To tylko chciałbym przekazać, że program sesji ustalił komisarz i Państwo ten program otrzymaliście przed poprzednią sesją.

Radny – senior Kaziemirz Bogucki:
Panie starosto. Jest kontynuacja władzy. Dalej pracuje biuro rady. Jest kontynuacja pracy sekretarza i radcy prawnego. Co stało na przeszkodzie, by wykonać w międzyczasie telefon? Mało tego. Myśmy się umówili tu z panią Teresą (Frączkiewicz), bo był apel o współpracę i poszliśmy po sesji do pana. W sekretariacie dowiedzieliśmy się, że pana nie ma. I tyle było z pana apelu o współpracę. Można było cos zrobić, dostarczyć te materiały. Ja nie widzę możliwości kontynuowania sesji jeżeli radni są pozbawieni materiałów sesyjnych.

Starosta Piotr Wołowicz:
Jest jedno zasadnicze pytanie: jakie materiały? Przecież ten porządek sesji jest jasno określony. Tam jest jeden punkt dotyczący ślubowania. Jakie materiały mieliśmy Panu przesłać bo za bardzo nie rozumiem. Przecież nie ma innego programu poza tym, że jest ślubowanie.

Radny – senior Kazimierz Bogucki czyta z materiałów otrzymanych z biura rady:
Wybór przewodniczącego Rady

Starosta Piotr Wołowicz:
To nie jest program. Program sesji musi ustalić Rada.

Radny – senior Kazimierz Bogucki:
To kto to zaproponował?

Starosta Piotr Wołowicz:
To nie jest porządek obrad. Porządek obrad może zaproponować na sesji tylko radny jeżeli chce go zmienić. Tylko i wyłącznie.

Radny Marek Zagrobelny:
W takim razie ja uważam, że porządek obrad zaproponowany zostanie 15 grudnia. Jest przerwa.

Starosta Piotr Wołowicz:
Tylko, że do 15 grudnia żadnych materiałów nie będzie.

Na sali ponownie chaos. Wszyscy mówią – nikt nie słucha. Platfusy w rozpaczy. Radny Marek „Bananowy Uśmich” Biernacki wykręca sobie palce, czerwony niczym ćwikła z bezsilnej złości.

Radny Ryszard Wawer:
Czy ja mogę zadać pytanie do pana przewodniczącego?

Radny – senior Kazimierz Bogucki:
Ja już skończyłem.

Radny Ryszard Wawer:
Acha, skończył Pan. Widzimy jak będziemy się traktować, w jaki sposób. Ja chciałem Pana zapytać tylko, że jak nie będzie przedłożony inny porządek obrad za tydzień, to też Pan przerwie sesje?

Radny – senior Kazimierz Bogucki:
Jak otrzymamy materiały …

Radny Ryszard Wawer:
Nie będzie żadnych materiałów. Pan starosta przecież wyraźnie powiedział.
Na sali obrad hałas. Jedni przekrzykują drugich.

Starosta Piotr Wołowicz:
Szanowni Państwo. Panie radny Bogucki. Jeżeli można. Jeżeli Pan nadal odmawia prowadzenia sesji zgodnie ze statutem to zgodnie z prawem następna, najstarsza osoba przejmuje Pana obowiązki.Radny Marek „Bananowy Uśmiech” Biernacki w stronę Kazimierza Boguckiego:
Dziękujemy. Do widzenia panu.

Radny – senior Kazimierz Bogucki:
Dziękuję. Do widzenia.

Oczywiście skończyło się tylko na pogróżkach. 15 grudnia będzie ciąg dalszy.