wtorek, 30 grudnia 2014

Ministerstwo dało "kosza"

Wielokrotnie – przynajmniej trzy razy –najbardziej nieudolny starosta w dziejach powiatu (w mojej ocenie) zapowiadał otrzymanie pożyczki z Ministerstwa Finansów, która miała przynieść ulgę dla finansów powiatowych.

Cytując klasyka platformersów z zapowiedzi tych wyszły: „ch…, dupa i kamieni kupa”. Ministerstwo Finansów nie uwierzyło w realność i wykonalność programu naprawczego, który poprzedni Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Wielce Czcigodnej Pomyłki P. Wołowicza przesłał do ministerstwa.

Ministerialni spece od finansów zarzucili programowi nadmierny optymizm dotyczący skutków i skuteczności jego wdrożenia. Wg przyjętego przez poprzednią Radę Powiatu programu naprawczego, oszczędności miały powstać m.in. na skutek trzymania w ryzach finansów oświatowych.

Nie jest dla nikogo tajemnicą, iż placówki oświatowe podlegające starostwu nie mieszczą się ze swoimi wydatkami w kwocie przysługującej im subwencji oświatowej. „Dojną krową” dla pokrycia wydatków Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego jest Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu. Na uczniów tej szkoły przysługuje o wiele większa subwencja oświatowa i to z tej subwencji przerzuca się środki do wspomnianych szkół, by pokryć im braki finansowe.

Tak jakoś się dzieje, że od lat te dwie placówki nie mogą zmieścić swoich wydatków w należnej im subwencji oświatowej. I nie ma silnych w powiecie, którzy by to zmienili.

W zmieszczenia się oświaty podległej powiatowi nie uwierzyli również urzędnicy MF. I słusznie, bo ani poprzedni Zarząd Powiatu, i ten obecny nie są ciałami, które mają „power”. To ludziki plastelinowe a decyzyjne niczym nieboszczyk!

Drugi powód odmowy udzielenia pożyczki przez stanowiły planowane oszczędności związane z przechodzeniem pracowników starostwa na emerytury i nieprzyjmowania na ich miejsce nowych urzędników.

To założenie programu naprawczego również nie przypadło do gustu ministerialnym finansistom. Mało widoczny i znaczący był dla nich efekt oszczędnościowy, gdyż zbyt mocno rozciągnięty w czasie.

Trzeci istotny powód odmowy udzielenia pożyczki stanowił toczący się od 4 lat proces związany z budową strażnicy. W tym miejscu należy Państwu przypomnieć, iż w sądzie toczą się w tej sprawie dwa procesy. Pierwszy wytoczyła nam firma budująca strażnicę „Dudkowiak” z Leszna, a drugi proces powiat tejże firmie. Wykonawcy strażnicy nie zapłaciliśmy 1.012.000 zł, gdyż wg ekspertyz budowlanych nie wykonał pewnych robót, ale nie przeszkodziło to mu wystawić za nie faktur. Powiat z kolei domaga się zwrotu od tejże firmy kwoty 1.200.000 zapłaconych za niewykonane roboty. W ramach solidarności obie procesujące się strony żądają też odsetek od tych kwot.

Dla fachowców z MF wynik tej sądowej potyczki stoi pod wielkim znakiem zapytania i ten fakt również zaważył na odmowie udzielenia pożyczki naszemu powiatowi. A Zarząd marzył o 11 mln zł z hakiem.

Od lipca kończącego się roku zadłużenie powiatu z tytułu zadłużenie wobec firmy „Chemeko – System” znalazło się w rękach firmy „Magellan”, która reklamuje się, jako: „lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia”. „Chemeko – System” sprzedało nasz dług i zawiadomiło o tym – po fakcie – starostwo.

Pod koniec października starostwo ogłosiło przetarg na restrukturyzację zobowiązań powiatu górowskiego do kwoty 8.300.000. W ogłoszeniu czytamy:

Przedmiotem zamówienia jest usługa restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Górowskiego poprzez udzielenie finansowania (subrogacja) na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC przez Bank, w wyniku której Wykonawca nabędzie wierzytelność i wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela tylko do wysokości dokonanej zapłaty tj. do kwoty 8.300.000,00 zł.

W grudniu przetarg rozstrzygnięto. Przystąpił do niego tylko jeden oferent. Był nim DNB Bank Polska S.A. Bank ten wchodzi w skład norweskiej grupy finansowej DNB. DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologia), motoryzacyjnego oraz sektora publicznego.

Ten bank wykupił dług powiatu z firmy „Magellan” i wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela (subrogacja).

Powiat przez 11 lat (do roku grudnia 2025) będzie spłacał swój dług wobec DNB Bank Polska S. A. Roczna rata spłaty zadłużenia ma wynosić 625 tys. zł., które otrzymujemy z tytułu nieszczęsnej sprzedaży szpitala, powiększona o odsetki liczone wg 3 miesięcznej stopy oprocentowania WIBOR 3 (obecnie 2,05%), marży bankowej w wysokości 3% oraz prowizji w wysokości 3,6%.

W roku 2015 zapłacimy DNB Bank Polska S.A. 625 tys. zł plus nieomal 400 tyś zł z tytułu oprocentowania. W roku 2016 spłata wyniesie 625 tys. zł oraz ok. 360 tys.zł z tytułu dodatkowych opłat.


Na koniec dodam, iż do spłacenia z tytułu odszkodowania dla „Chemeko – System” pozostało powiatowi 7.872.614,77 zł., z kwoty 10,5 mln