poniedziałek, 22 grudnia 2014

Samorządowy miks

Podczas obrad połączonych komisji Rady Miejskiej burmistrz Irena Krzyszkiewicz zapowiedziała utworzenie na rok 2015 „funduszu obywatelskiego”. Planuje się przeznaczyć na ten fundusz kwotę 200.000 zł w najbliższym roku, co stanowi 3,1% budżetu naszej gminy.

Burmistrz poinformowała również, że rozważana jest podwyżka cen za śmieci niesegregowane. Segregowane mają pozostać na tym samym poziomie (9 zł od osoby) a niesegregowane podniesione do 24 od osoby. Powodem planowanej podwyżki jest fakt, iż – jak oświadczyła burmistrz – jakieś 2 do 3 tys. osób z naszej gminy nie złożyło deklaracji i wymknęło się z systemu. Ponadto za podwyżką cen śmieci niesegregowanych, jak oświadczył burmistrz, przemawiają względy ekonomiczne. Do zbiórki i wywozu śmieci gmina dokłada a prawo tego zakazuje. Radni dowiedzieli się również, że strażnicy miejscy w miejscowościach wiejskich sprawdzają czy wszyscy mieszkańcy złożyli deklaracje na wywóz śmieci. Niejako przy okazji sprawdzane są faktury za wywóz nieczystości z przydomowych szamb.

Na koniec roku 2014 zadłużenie naszej gminy będzie wynosiło 28.192.900 zł. W mijającym roku nasza gmina przeznaczyła na spłatę zaciągniętych kredytów 1.292.000 zł. W roku 2015, który niedługo powitamy hucznie i radośnie, obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek pochłonie 2.230.000 zł. Rok 2014 gmina zakończy deficytem budżetowym w wysokości 637.586,97 zł.

A jak już jesteśmy przy Nowym Roku, to zachęcam gorąco do częstszego wznoszenia kielichów. Częstsze wznoszenie napełnionych kielichów bardzo korzystnie wpłynie na poprawę bazy oświatowej w naszej gminie. Nie żartuję! A sprawa wygląda tak. 

Każdy przedsiębiorca, który handluje w swoim sklepie alkoholem musi zapłacić do gminy za zezwolenie, które ważne jest rok. I tak za zezwolenie na napoje chmielem podszyte roczna opłata wynosi 525 zł. Za napoje w przedziale procentowym 4,5% do 18% kolejne 525 zł rocznie. Za prawdziwe alkohole (pow. 18%) stawka wynosi 2100 zł rocznie. Ale to jeszcze nie koniec, bo są tzw. „limity”, których przekroczenie znacznie podraża handel alkoholem . Jeżeli w sklepie X roczna kwota uzyskana ze sprzedaży piwa przekroczy kwotę 37.500 zł (ten sam limit dotyczy alkoholi do 18%), to handlujący alkoholem będzie musiał zapłacić 1,4% od obrotu jaki osiągnie na alkoholu. Jeżeli natomiast sprzeda w danym roku alkohole o zawartości powyżej 18% na kwotę wyższą niż 77.000 zł będzie musiał w kolejnym roku wnieść opłatę za zezwolenie w wysokości 2,7% od kwoty, którą zainkasował z tytułu sprzedaży alkoholu. A to zwiększa dochody naszej gminy.

Tu pragnę wyjaśnić, że wielkie sieci sklepowe, które funkcjonują na naszym terenie również maja obowiązek wykupić zezwolenie w naszej gminie i to jest prawda wbrew obiegowej opinii krążacej po mieście. 

I w tym miejscu taka oto uwaga: pieniądze z zezwoleń służą bardzo szlachetnym celom. Tworzony jest z nich fundusz, który służy do realizacji zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomanii. W tym roku założono, że wpływy z tytułu zezwoleń wyniosą 310.00, ale Państwo się postarali (ja też!) i obecnie kwota ta wynosi 343.000 zł.

Dzięki temu poprawią się warunki nauki dla uczniów. Przebudowany zostanie  budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze przy ul. Piastów, właśnie z wkładem z tego funduszu. Dołoży się też do utwardzenia placu oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

I nie ma proszę Państwa co wykręcać przed wznoszeniem i opróżnianiem kielichów, bo alkohol na terenie naszej gminy kupić można w 54 sklepach oraz 15 punktach gastronomicznych.

Tak, że proszę kupować bez zbędnej krępacji i zażenowania, bo przyczynimy się w ten sposób do rozwoju bazy oświatowej, a więc podnosimy jakość i poziom edukacji. Warto więc walnąć w zbliżające się święta i Nowy Rok kilka toastów na cześć edukacji.

Na koniec listopada 2014 r. zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy 2633 bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługiwało 378 bezrobotnym (14%). Na ternie gminy Góra zarejestrowanych było 1480 bezrobotnych, z których 202 miało prawo do tego luksusowego zasiłku.

Porównując jednak listopad 2014 r. z listopadem 2013 r. wpadłem w zdumienie. Na koniec listopada 2013 r. na terenie powiatu było 3270 bezrobotnych, z których 497 otrzymywało „kuroniówkę”. Wynika z tego jasno, że w stosunku do listopada 2013 r. liczba bezrobotnych na terenie naszego powiatu zmalała o 637 osób. 

Na koniec listopada 2013 r. w naszej gminie było 1871 bezrobotnych zarejestrowanych przez PUP. Wynika z tego, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie naszej gminy w listopadzie 2014 r. była niższa o 391 osób niż rok wcześniej. 

Powodów do triumfalizmu jednak nie ma, bo nasz powiat, jak podaje wrocławski Urząd Statystyczny, miał w październiku br. stopę bezrobocia wynoszącą 23,3%. W tym bardzo smutnym zestawieniu przodował powiat wałbrzyski (23,4%) a my wraz z powiatem kłodzkim (23,3%) mieliśmy II miejsce na mało zaszczytnym „pudle”. Na jedną ofertę pracy przypadało w październiku br. 41 bezrobotnych.

Wg statystyk wrocławskiego Urzędu Statystycznego w okresie od stycznia do końca października 2014 na terenie naszego powiatu oddano do użytku 38 mieszkań. Zastrzec trzeba od razu, że te 38 mieszkań, to budownictwo indywidualne. Średnia powierzchnia tych mieszkań wynosi 141 m kw.

Dla porównania podam, iż w całym 2013 r. na terenie naszego powiatu oddano do użytku 64 mieszkania z czego 43 stanowiło budownictwo indywidualne. Przeciętna powierzchnia użytkowa tych mieszkań wynosiła 149 m kw.

Na koniec października 2014 r. na terenie naszego powiatu było zarejestrowanych 2742 firm, które miały REGON, w tym 125 spółek prawa handlowego. Dla porównania: na koniec grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 2788 firm, w tym 124 spółki prawa handlowego. Wygląda więc na to, że 46 firm zaprzestało działalności gospodarczej w okresie od stycznia br. do października br. W gminie Góra na koniec 2013 r. zarejestrowanych było 1805 podmiotów gospodarczych.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pokazała mi dzisiaj, że w jej spisie figuruje 1179 podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy.

Rosną dochody gminy z tytułu przysługującego jej odpisu z podatku PIT i CIT. Z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) nasza gmina ma w roku 2015 otrzymać 37,67% od kwoty jaka wpłynie do urzędu skarbowego od mieszkańców naszej gminy. W wieloletniej prognozie finansowej naszej gminy zapisano na ten rok kwotę wpływów z podatku PIT w wysokości 8.311.200 zł., która jest wyższa od wpływów ubiegłorocznych o 513.800 zł. Na rok 2015 zaplanowano uzyskanie z tego podatku dochodu dla naszej gminy w wysokości 9.152.926 zł. Problem polega na tym, że nie otrzymujemy całości kwoty, która nam się należy. Ministerstwo Finansów obcina ją do 85% należnej rzeczywiście kwoty. Ważne jest to, że corocznie rośnie procentowo kwota należna samorządom z tytułu podatku PIT. W roku 2014 odpis dla gmin z tytułu podatku PIT wynosił 37,53% a na rok 2015 wzrósł do 37,67%.

Również rosną dochody z tytułu należnego ustawowo gminie podatku od osób prawnych (CIT), czyli przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy. Tu wartość procentowa jest stała i wynosi 6,71%. W roku 2014 zaplanowano w budżecie z tego tytułu wpływ w wysokości 500.000 zł. Na rok 2015 założono dochód w kwocie 700.000 zł. Dla porównania: w roku 2013 do budżetu gminy wpłynęło 599.000 zł z tego podatku. Zważywszy na niższe bezrobocie niż rok temu wyższe dochody z PIT i CIT są możliwe do uzyskania. Miejmy nadzieję, że minister Szczurek nic nie zakombinuje.


W wigilię UMiG pracuje do 15.00. Starostwo Powiatowe natomiast do 13.00. I nic w tym dziwnego, bo starostowie spracowani wielce i znużeni. Wicestarosta liże rany i regeneruje futro po przegranej kampanii wyborczej o fotel burmistrza Wąsosza. Starosta zawsze wygląda na zmęczonego i nie z tego świata. Tak więc krótszy dzień pracy im się jak najbardziej należy. Czym się mają martwić? Wszak podatnik i tak zapłaci im pensje. Nawet za te dwie godziny wolnego. Taki to urok sprawowania władzy. Masz wolne a i tak płacą!