poniedziałek, 8 grudnia 2014

Pazerniej się nie da!W najbliższą środę odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Górze. Radni otrzymali już projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie. Wśród nich odnajdujemy projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla burmistrz Ireny Krzyszkiewicz. Jest to zgodne z prawem, bo zaczyna się nowa kadencja i nowa rada ma prawo ustalić nowy poziom wynagrodzenia dla włodarza gminy.

Przypomnieć warto, że wysokość wynagrodzenia - tak dolną jak i górną – dla burmistrza reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).

W przypadku naszej gminy wynagrodzenie zasadnicze burmistrza musi zamykać się w przedziale od 4500 – 6000 zł. Maksymalny poziom dodatku specjalnego nie może przekroczyć kwoty 2100 zł. Burmistrz otrzymuje też dodatek za wysługę lat w wysokości 20%. Obowiązkowo burmistrz otrzymuje też dodatek specjalny w kwocie wynoszącej nie mniej niż 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Jednak uwaga!

Poszczególne składniki wynagrodzenia muszą być tak określone, aby łączne wynagrodzenie miesięczne, wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę nie przekraczało 12.365,22 zł.

Trzeba jednak przyznać, że z wynagrodzeniem naszej szefowej gminy łączą się bardzo ciekawe historie, które warte są przypomnienia z okazji środowej sesji.