sobota, 20 grudnia 2014

Wybrano przewodniczących

Podczas połączonego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej w Górze (dokonano też wyborów przewodniczących 6 statutowych komisji. W obradach uczestniczyło 20 spośród 21 radnych. Na stronie internetowej gminy znajdziecie Państwo skład poszczególnych komisji, ale informacja tam zawarta jest nieco bałamutna i nie oddaje prawdziwej obsady poszczególnych komisji. Oprócz tego brakuje tam składu Komisji Rewizyjnej oraz nazwisk przewodniczących poszczególnych komisji. Brak jest też informacji o przebiegu głosowań, co nadrabiam, by Państwo mieli pełniejszy obraz naszej lokalnej demokracji.

Komisja Gospodarki Komunalnej:

Adam Chmiel został przewodniczącym komisji uzyskując w głosowaniu 4 głosy za przy 1 wstrzymującym.
Członkowie:
Bronisław Barna
Jerzy Kubicki
Katarzyna Łapińska
Zbigniew Przybylski

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych:

przewodniczącym komisji został Jacek Szczerba, który w głosowaniu uzyskał 6 głosów za. Jego konkurentem był Mariusz Dziewic na którego zagłosowało 4 radnych.
Członkowie:
Jerzy Czech
Mariusz Dziewic           
Adrian Grochowiak
Wacław Grzebieluch
Katarzyna Jabłońska
Agnieszka Jędryczka
Zygmunt Iciek
Katarzyna Łapińska
Małgorzata Makles
Monika Siekanowicz

Komisja Rewizyjna:
funkcję przewodniczącego komisji pełnił będzie Zbigniew Przybylski, który w głosowaniu uzyskał 5 głosów. Radny Mariusz Dziewic, którego kandydaturę wysunięto nie zgodził się na kandydowanie.
Członkowie:
Bronisław Barna
Mariusz Dziewic
Adrian Grochowiak

Komisja Budżetu i Finansów:

Wybory na przewodniczącego tej komisji odbyły się kilka dni wcześniej. Na stronie gora.com.pl nie znalazłem jednak żadnej informacji na ten temat.
Tadeusz Biernacki
Zygmunt Iciek
Jerzy Kubicki
Jerzy Maćkowski
Monika Siekanowicz
Zbigniew Przybylski
Arkadiusz Szuper

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Małgorzata Makles została szefową komisji, otrzymując 6 głosów za. Kandydatura Agnieszki Jędryczki uzyskała w głosowaniu 4 głosy.
Członkowie:
Adam Chmiel
Jerzy Czech
Henryk Drozdowski
Wacław Grzebieluch
Katarzyna Jabłońska
Agnieszka Jędryczka
Katarzyna Łapińska
Jerzy Maćkowski
Monika Siekanowicz
Jacek Szczerba

Komisja Prawa i Porządku:
członkom komisji nie udało się wybrać przewodniczącego. Kandydatury Adriana Grochowiaka i Ryszarda Borawskiego uzyskały w głosowaniu po 5 głosów. Zgłoszony na tę funkcję Arkadiusz Szuper nie wyraził zgody na kandydowanie. Wybory zostaną powtórzone podczas najbliższego posiedzenia komisji.
Jerzy Czech
Tadeusz Biernacki
Ryszard Borawski
Adam Chmiel,
Katarzyna Jabłońska
Adrian Grochowiak
Jerzy Kubicki
Małgorzata Makles
Monika Siekanowicz
Jacek Szczerba
Arkadiusz Szuper