czwartek, 8 sierpnia 2013

Poniżej oczekiwań

Trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu górowskiego. Wart więc porównać plany naboru, które opracowane zostały przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, które powstały w maju 2013 r., do rzeczywistości.

W maju 2013 r. dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Górze zakładała w arkuszu organizacyjnym szkoły, iż do klas pierwszych zapisze się 90 absolwentów gimnazjów. Planowano utworzenie trzech klas pierwszych. Rzeczywista liczba podań złożonych do LO na dzień 4 lipca wynosi 75, czyli różni się od planu o 15 kandydatów do nauki w LO.

W Zespole Szkół planowano w arkuszu organizacyjnym, iż do 6 techników łącznie zapisze się 134 absolwentów gimnazjów. Na dzień 4 lipca sytuacja wygląda następująco:
- technik logistyk: planowano 24 chętnych a jest 22,
- technik hotelarstwa: planowano 26 chętnych a wpłynęło 20 podań,
- technik budownictwa: planowano 23 podania a wpłynęło 17,
- technik mechanik: zakładano 19 chętnych a podań jest 24,
- technik informatyk: założono liczbę 20 uczniów a wpłynęło 27 podań,
- technik ekonomista: liczono na 22 podania a wpłynęło 18.
Łącznie do nauki w 6 technikach prowadzonych przez ZS zgłosiło się 128 uczniów wobec 134 uczniów ujętych w zaplanowanych arkuszu organizacyjnym szkoły.

W arkuszu organizacyjnym tej placówki założono również liczbę 93 uczniów, którzy podejmą naukę w I klasach zasadniczej szkoły zawodowej. Do 4 sierpnia podań wyrażających pragnienie pobierania nauki w I klasach zasadniczej szkoły zawodowej złożono 74.
Warto też pamiętać, iż złożenie podania nie jest równoznaczne, iż uczeń we wrześniu podejmie naukę w którejś z tych szkół.

C.d.n.