sobota, 10 sierpnia 2013

Będzie ładnie i fajnie

Od początku sierpnia trwają prace przy utwardzaniu placu przy ulicy Głogowskiej. Prace realizuje firma Andrzeja Paradowskiego „Drogtranz”. Wartość tej inwestycji to kwota 52.319,37 zł., które finansowana jest w całości przez budżet naszej gminy.

Wielu z górowian zna to miejsce (na prawo od wieży głogowskiej idąc w kierunku ul. Głogowskiej ), gdyż służy im ono za bardzo wygodny skrót. Znamy je w obecnej postaci, ale to już przeszłość. Plac zmieni się nie do poznania.

Wybudowane zostaną miejsca do postoju samochodów osobowych. Wjazd będzie miał szerokość 3 m a nawierzchnia jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm (kostka betonowa „starobruk szary”) będzie miała powierzchnię ok. 272 m kw. Zaplanowano również chodnik o szerokości 1,5 m, którego łączna powierzchnia wyniesie ok. 78 m kw. Chodnik wykonany będzie z kostki brukowej betonowej (starobruk „barwy jesieni) o grubości 8 cm.

Dokumentacja techniczna nakazuje wykonanie odwodnienia placu. Wybrukowana powierzchnia zostanie odpowiednio sprofilowana, co pozwoli na swobodny ściek wód opadowych. Wybudowany zostanie kanał deszczowy z rur PCV oraz studnie betonowe i ściekowe.


Można mieć nadzieję, iż kolejny fragment miasta nie będzie nam dawał powodu do wstydu. I o to w tym całym interesie chodzi. Powoli i do przodu.