poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Ku pamięci wyborcom

Podczas przerwy w sobotniej sesji Rady Powiatu, pracownicy spółki Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej zwrócili się do mnie z prośbą, bym przedstawił imienną listę radnych i zaznaczył na niej kto i jak głosował w sprawie ewentualnego zbycia udziałów w spółce. Pragnę przypomnieć, że nie doszło do głosowania w tej sprawie podczas sesji. Warto jednak wiedzieć, że odbyły się posiedzenia komisji, podczas których radni opiniowali ten projekt uchwały. Można założyć, że taka samo zagłosowaliby oni podczas sesji, gdyby uchwała została poddana rozstrzygającemu głosowaniu. Poniżej alfabetyczny wykaz nazwisk radnych i za lub przeciw zbyciu udziałów.
Zaznaczyć muszę, że lista jest niepełna, bo brakuje na niej Przewodniczącego Rady Powiatu – Edwarda Szendryka. Tak się jakoś stało, że w sobotę nie brał on udziału w pracach Komisji Zdrowia, której jest członkiem. Toteż nie można określić jego stanowiska w tej sprawie.