poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Okiem radnego

"Starosta Wołowicz kłamie upowszechniając informację, że w opiniach uzyskanych z kancelarii prawnych i uzasadnieniu sądu wskazuje się na uchylenie pozwolenia na budowę z powodu rażącego naruszenia prawa. Opinia prawna warszawskiej kancelarii prawniczej Domański-Zakrzewski-Palinka jednoznacznie wskazuje na wadliwość wydanego przez Starostę Górowskiego pozwolenia na budowę z 2000 r. z powodu wydania przez Burmistrza Wąsosza niezgodnej z prawem Decyzji WZ, o czym pisałem szerzej w artkule p.t. : „Cygan zawinił …”
Tekst powyższy ukazał się na stronie Unii Górowian (tutaj - http://www.uniagorowian.cba.pl/) i jest autorstwa radnego powiatowego i szefa UG - Zbigniewa Józefiaka. Warto przeczytać, bo jest to opis tanu faktycznego w jakim znajduje się "rządząca" powiatem "koalicja". 


Pozwolę jednak nie zgodzić się ze stwierdzeniem radnego Zbigniewa Józefiaka, który stwierdza: "Upływający czas działa na niekorzyść Powiatu Górowskiego, ale w interesie gminy Wąsosz i górowskiej Platformy Obywatelskiej chcącej utrzymać za wszelką cenę opieszałego lidera tej formacji na fotelu Starosty Górowskiego."


To jedna strona medalu. Druga to taka, że dzięki temu opinia publiczna, a więc i wyborcy, będą mogli przekonać się jak niewiele warta jest "gwiazda platfusów". Dzięki temu już nikt nie da się nabrać, że PO na naszym terenie coś (choćby znikomego!) sobą prezentuje. Taki więc jest plus z rządów starosty, że jest sztandarowym "gwoździem do trumny" dla górowskiej PO.