poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Kropla w morzu potrzeb

W marcu po raz w tym roku spadło bezrobocie na terenie naszego powiatu. Spadek nastąpił w trzech gminach naszego powiatu a w jednej odnotowano wzrost. Na koniec lutego 2012 roku GUS odnotował u nas bezrobocie na poziomie 27,6%. Daje nam to pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim pod względem stopy bezrobocia.
Na koniec lutego stopa bezrobocia w naszym województwie wynosiła 13,6%, dla Polski – 13,5%. W podregionie legnicko – głogowskim, do którego nasz powiat jest przypisany bezrobocie kształtowało się w lutym na poziomie 13,7%.

W marcu PUP w Górze zarejestrował 233 bezrobotnych (102 kobiety). Po raz pierwszy w ewidencji PUP znalazło się 34 bezrobotnych a po raz kolejny 199. W tym samym miesiącu z rejestrów PUP skreślono 301 bezrobotnych. Z tej liczby 134 osoby podjęły pracę, ale co ważne, aż 122 niesubsydiowaną, w Tm 37 osób znalazło pracę sezonową. 102 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy. Aż 477 bezrobotnych znalazło się w ewidencji PUP po raz pierwszy, w tym 288 kobiet.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych miało na koniec marca 571 bezrobotnych, co stanowi 16,7% osób pozostających bez pracy.