czwartek, 5 kwietnia 2012

Most jest a dróg nie widać

Tak wczoraj wyglądał most w Ciechanowie oraz podjazdy do niego. Wyraźnie widać, że prace dobiegają końca. Firma „Mosty Łódź” kończy prace przy budowie mostu na Odrze w Ciechanowie. Żelbetonowy most drogowy ma 9 przęseł i długość ponad 525 m. Nośności 50 ton, a szerokości prawie 15 m. Szerokość jezdni to 8 metrów, a ciągu pieszo - rowerowego 4 m. Fundamenty - podpory mostu - posadowione są na palach. Most wyposażony będzie w balustrady o wysokości 1,2 m. Pomiędzy chodnikami a jezdnią umieszczone zostaną bariery energochłonne.
Kończy się także budowa obustronnych dojazdów do mostu o długości ok. 1180 metrów oraz włączeń do sieci istniejących dróg.
Nie do przecenienie jest znaczenie mostu dla systemu komunikacyjnego Dolnego Śląska. Obecnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323, by przedostać się na drugi brzeg Odry, trzeba korzystać z przeprawy promowej.
Na internetowej stronie DSDiK można przeczytać:
„Na ponad 40 km odcinku Odry, oddzielającej położone po jej lewej stronie powiaty: głogowski, lubiński i polkowicki od prawobrzeżnych: górowskiego i wołowskiego nie ma mostów, a inne przeprawy tj. w Głogowie (droga krajowa nr 12) i w Ścinawie (droga krajowa nr 36) prowadzą ruch kołowy przez środek tych miast i nie są dostosowane do obsługi pojazdów ciężarowych. Zakłada się, że dzięki mostowi ciechanowskiemu, ruch tranzytowy w obu miastach zmaleje o około 35 procent.”
Ciekawe, jak to ma się do zapowiedzi dyrektora DSDiK, że w związku z brakiem obwodnicy Góry na moście będzie obowiązywało ograniczenie tonażu pojazdów do 14 ton? Ciekawe, bardzo ciekawe …
Planowany termin oddania mostu do użytku, to przełom sierpnia i września 2012 r. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową to około 55 mln zł.
Dodać też należy, że nie widać żadnych prac związanych z budową obejść Osetna i Luboszyc. Nie widać też, by zapowiadana budowa chodnika w Starej Górze była realizowana. A ruch przez most runie na nas już we wrześniu.