poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Fatalny rok na rynku pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Górze podsumował swoją działalność w roku 2011. Jest to bardzo ciekawy dokument, z którego możemy dowiedzieć się wielu szczegółów dotyczących rynku pracy na terenie naszego powiatu. Ogólnie i powszechnie wiadomo, że z miejscami pracy na terenie naszego powiatu jest źle, bardzo źle. W dającej się przewidzieć perspektywie czasowej trudno jest wywróżyć kiedy będzie lepiej, b o jest to wróżenie z przysłowiowych „fusów”.

Rok 2011 był „chudy” jeżeli chodzi o ofert pracy. Z rozrzewnieniem można wspominać czasy - rok 2008, gdy na terenie naszego powiatu mieliśmy na koniec tego roku „tylko” 2113 bezrobotnych a stopa bezrobocia w krytycznym zawsze grudniu wynosiła „jedynie” 18,8%. Gdy porównamy to z danymi z końca roku 2011 okaże się, iż liczba bezrobotnych w stosunku do roku 2007 a 2011 wzrosła o 1082 osoby, tj. o 34%. 

Ale, to zgasło niczym „świeczki na wietrze” i chyba długo się nie powtórzy. W sprawozdaniu górowskiego PUP możemy przeczytać, że: „Rok 2011 był rokiem trudnym dla gospodarki, a wsparcie finansowe ze strony urzędu dla bezrobotnych i pracodawców było znacznie ograniczone. Trudna sytuacja finansów państwa spowodowała, że środki jakie można było pozyskać na różne formy wsparcia stanowiły ułamek  tych z roku poprzedniego.” Państwo rządzone przez PO pozostawiło i bezrobotnych i PUP samym sobie.

Poniżej mamy obszerne fragmenty ze sprawozdania PUP w Górze dotyczące rynku pracy w roku 2011. Dzisiaj zaprezentuję Państwu fragment dotyczący ruchu bezrobotnych w ubiegłym roku.

„Od stycznia do grudnia 2011 r. zarejestrowano 3.393 bezrobotnych. Jest to o 874 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj. o 25,8%. W 2011 r. wyłączono z ewidencji 3.485. Jest to 358 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj. 10,3 %. Odnotowano natomiast wzrost wyłączeń z powodu podjęcia pracy o 212 osób tj. 12,6 %."


W ciągu całego ubiegłego roku pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu pracy 865 ofert pracy. W niektórych miesiącach liczba ofert przyjętych do realizacji była bardzo niska i średnio miesięcznie wynosiła 72 oferty. 

Najmniej ofert przyjęto do realizacji w styczniu 14, najwięcej w miesiącu wrześniu 149. Osoby szukające zatrudnienia nadal musiały się zmierzyć z niewystarczającą liczbą ofert oraz dużą konkurencją. W wielu przypadkach potrzeby kadrowe pracodawców nie korespondowały z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym osób zarejestrowanych. Mimo publikowania ofert w gablotach PUP oraz na jego stronach internetowych, PUP nie zawsze mógł skierować do pracodawców odpowiednich kandydatów. Wśród ofert przyjętych do realizacji pojawiały się stanowiska, w przypadku których oczekiwano od kandydatów szczególnych kwalifikacji, uprawnień albo praktyki.

Z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy znacznie spadła liczba ofert subsydiowanych o - 483 wolne miejsca pracy. Natomiast wzrosła liczba ofert nie subsydiowanych - 374.

W tabelce poniżej mają Państwo zestawienie ofert pracy w latach 2010 – 2011.