czwartek, 5 kwietnia 2012

Komorniczy "zajączek"


We ostatni wtorek budynek starostwa powiatowego odwiedziła bardzo zacna i ważna osoba. Do starostów przybył w całej swojej okazałości Jego Ekscelencja Komornik Sądu Rejonowego w Głogowie – Robert Bury.
Osobistość ta przywiozła z sobą nakazy egzekucyjne na łączną kwotę ok. 3,1 mln zł. Nakazy te są efektem spadku, jaki zostawił po sobie nieistniejący już Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze. SP ZOZ nie płacił składek do ZUS i w rezultacie ten dług spadł na organ założycielski, jaki dla niego było powiat.
Trzeba przypomnieć, iż SP ZOZ po wejściu do „planu B” został oddłużony z zaległych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego, ale tylko za okres do 31 grudnia 2009 roku. SP ZOZ jednak i po tej dacie nie odprowadzał składek na ZUS i stąd wzięła się ta należność.

Jego Wysokość komornik już w styczniu br. domagał się od powiatu uregulowania należności. Ciekawy przy tym jest, że Jego Ekscelencja Komornik policzył sobie koszty komornicze w wysokości 15% od kwoty zadłużenia. Jest to górna stawka kosztów komorniczych, bo dolna wynosi 5%. Starostom nie udało się wyperswadować wówczas Dostojnemu Gościowi niższej stawki. Wobec oporu Czcigodnego Komornika złożyli oni skargę do sądu. Było to w styczniu, ale do dzisiaj nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia, bo jak wiadomo: „sprawiedliwość nierychliwa”.

Wtorkowa wizyta dostojnego Gościa i rozmowa z nim nie przyniosła kompromisu. W środę Jego Dostojność komornik Sądu Rejonowego w Głogowie zablokował konta starostwa. Całe szczęście, że refleksem po wtorkowej wizycie Kochanego Pana Komornika Roberta Burego wykazał się wicestarosta Paweł Niedźwiedź. Wyczuwając szóstym zmysłem niecne zamiary Dostojnego Gościa wicestarosta polecił dokonać przelewów pieniędzy na konta jednostek powiatowych. W ten sposób pracownicy pracujący na rzecz powiatu otrzymali pensje za miesiąc marzec a Znakomity Komornik obszedł się chwilowo z niezaspokojonym smakiem.

W chwili obecnej trwają intensywne rozmowy z ZUS w Legnicy na temat cofnięcia nakazów egzekucyjnych.