piątek, 18 października 2013

Zlikwidują

Jest jeszcze jeden projekt uchwały wart odrębnego potraktowania. Radni powiatowi podczas sesji 24 października będą głosowali nad likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg. Pisałem o tym, że burmistrz gminy Stuczyk zaproponował przejęcie dróg powiatowych położonych na terenie jego księstwa za nie mniej niż 5000 zł od 1 km rocznie. Nasz czcigodny Zarząd Powiatu zlecił dyrektorowi PZD sprawdzenie, ile PZD wydawał rocznie na utrzymanie dróg powiatowych na przestrzeni ostatnich 5 lat. Dyrektor Andrzej Łaszewski podzielił co tam było do podzielenia i wyszło mu takie zestawienie:
1.       2009 – 1287,71 zł na 1 km,
2.       2010 – 3151,12 zł na 1 km,
3.       2011 – 3034,68 zł na 1 km,
4.       2012 – 2612,65 zł na 1 km,
5.       2013 – 1879,69 zł na 1 km.

Dodać należy, iż na kwoty te złożyły się tylko koszta usług i materiałów użytych do remontów dróg bez płac i kosztów utrzymania bazy PZD.

Jak więc widać wysoce pożądana przez burmistrza 5000 zł za utrzymanie 1 km drogi powiatowej są – delikatnie mówiąc – nieco wygórowane. Zarząd Powiatu zaproponował burmistrzowi Wąsosza nie więcej niż 2500 zł za 1 km. Zobaczymy jak to się skończy. Powiatowych dróg na terenie gminy Wąsosz mamy ok. 73 km. Wychodzi na to, iż Zarząd chce, by burmistrz Wąsosza zadowolił się kwotą ok. 182.000 rocznie na utrzymanie dróg powiatowych, które przejmie.

Wg projektu uchwały PZD ma zostać zlikwidowany 24 listopada br. Drogi wojewódzkie Zarząd Powiatu przekaże Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei 31 października br. W ten sposób zejdzie powiatowi z głowy 101 km dróg wojewódzkich, ale zniknie też dotacja na ich utrzymanie. Pracownicy PZD, którzy niegdyś wraz z drogami wojewódzkimi przejętymi przez powiat znaleźli się w PZD ponownie znajda pracę w DSDiK na podatnie art. 23’ kodeksu pracy. Miejmy taką nadzieję.


Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg ulegnie likwidacji. W tym celu radni będą glosowali nad zmianami w regulaminie organizacyjnym starostwa. Zamiana ta polega na dodaniu do nazwy Wydział Komunikacji – słów: „i Dróg”. Obecnie w PZD pracuje 14 osób. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż zatrudnienie utrzyma 5 do 6 pracowników likwidowanego PZD. Mówi się o zatrudnieniu 4 pracowników fizycznych oraz 2 pracowników administracyjnych. Nie wiadomo co stanie z resztą pracowników PZD, bo w uzasadnieniu słowa o tym nie ma. 

Zarząd twierdzi, iż oszczędności z tytułu likwidacji PZD wyniosą ok. 270.000 zł rocznie. Wszystko więc wskazuje, że ludzie ci znajdą się na "kuroniówce" a później będą mogli cieszyć się skutecznością strategii walki z wykluczeniem społecznym, opracowaną przez tych, którzy ich wylali. 

Bogu niech będą dzięki!