wtorek, 22 października 2013

Twarde fakty

Wypisywane są na przeróżnych forach bzdury dotyczące zadłużenia naszej gminy. Najczęściej powtarzaną cyfrą, bzdurną cyfrą, jest kwota 30 mln zł. Jak obecnie jest rzeczywiście?

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. przedłożonym radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, wynika niezbicie, iż na dzień 30 czerwca 2013 r. zadłużenie gminy Góra wyniosło 25.338.186,29 zł. Jak więc widać do wyimaginowanej cyfry podawanej w formie beztroskiej plotki sporo brakuje.

Zakłada się, iż dopiero na koniec 2013 r. kwota uznawana za prawdziwą obecnie stanie się faktem. Zadłużenie naszej gminy wyniesie – wg Wieloletniej Prognozy Finansowej – 30.017.824,88 zł., co daje 42,13% długu w stosunku do budżetu.

Gmina Góra zaciągnęła kredyty na sfinansowanie rozlicznych inwestycji w 5 bankach i jednej instytucji.

Największe zadłużenie nasza gmina posiada wobec PKO BP O/Legnica. Zaciągnięto tam 3 kredyty o łącznej wartości 11.200.000 zł. Pierwszy z tych kredytów w kwocie 2.500.000 zł spłacony zostanie do n30 kwietnia 2018 r. W tym samym roku, ale do 22 grudnia ulegnie spłacie kredyt w wysokości również 2.500.000 zł. Dwa lata później (30 stycznia 2020) spłacimy kredyt w wysokości 6.200.000 zł.

W tym roku spłacony zostanie kredyt zaciągnięty z Banku Ochrony Środowiska we Warszawie, w kwocie 290.002 zł. Nastąpi to 22 grudnia. 16 grudnia br. spłacony zostanie kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie 1.492.282,29 zł.

W roku 2014 zakończy się spłata kredytów zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – razem 270.000 zł oraz z Banku Polskiego S.A. we Wrocławiu na kwotę 1.050.002 zł. Razem: 1.320.002 zł. Na koniec roku będziemy winni bankom i innym instytucjom kwotę 29.100.669,29 zł.

Rok 2015 przyniesie spłatę kredytu dla Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie 4.748.000 zł. To jedyny kredyt, który nasza gmina spłaci w tym roku. Sumaryczne zadłużenie gminy Góra wyniesie na koniec roku 26.366.669,29 zł.

W roku 2016 spłacony zostanie kredyt zaciągnięty z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 329.700 zł. Wówczas zadłużenie naszej gminy zmniejszy się do poziomu 23.022.969,29 zł.

Rok 2017 przebiegał będzie pod znakiem spłaty rat pozostałych kredytów. Na koniec roku poziom wyniesie 25,82%, czyli kwotę 19.302.969,29 zł.

W roku 2018 spłacie ulegną dwa kredyty. Jeden został zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na łączną kwotę 5.900.200 zł a drugi PKO BP O/Legnica na sumę 2.500.000 zł. Spłata tych kredytów spowoduje obniżenie naszego zadłużenia do poziomu 15.489.236,63 zł.

Kolejny rok – 2019- będzie rokiem kontynuacji spłat rat kredytowych. Na koniec 2019 r. poziom naszego zadłużenia spadnie do kwoty 13.479.975,09 zł.

Rok później zakończymy spłatę 2 kredytów zaciągniętych w PKO BP O/Legnica o wartości 8.700.000 zł co oznaczał iż nasze zadłużenie 11.279.975,09 zł.


Według Wieloletniej Prognozy Finansowej dług pozbędziemy się w roku 2024. Poziom zadłużenia wyniesie wówczas – model teoretyczny – „0” zł.