poniedziałek, 21 października 2013

Brawo!

Zbliża się sesja Rady Powiatu i zaczynają się posiedzenia komisji. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie: Marek Hołtra (przewodniczący komisji), Piotr Iskra, Piotr Wołowicz, Edward Szendryk.

Członkowie komisji mieli do zaopiniowania 4 projekty uchwał. Wszystkie przegłosowano gładko i bez bólu. Projekty uchwał dotyczyły: przywrócenie nocnych dyżurów aptek na terenie powiatu górowskiego (dała dupy koalicja znosząc nocne dyżury!), zaopiniowania prometu uchwały dotyczącej likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg, zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa oraz przesunięcia środków w dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu komisji uczestniczył dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu - Piotr Grochowiak. Dyrektor DPS przedstawił informację o kierowanej przez siebie placówce. Niestety, członkowie komisji nie mogli zapoznać się z obszernym sprawozdaniem dyrektora, gdyż zbyt późno przekazano polecenie sporządzenia takiej informacji. Ale to w tej kadencji już norma.

Nie mniej wystąpienie dyrektora Piotra Grochowiaka było bardzo interesujące i zawierało wiele szczegółów.

Przypomnieć należy, iż DPS we Wronińcu funkcjonuje od października 1992 r. Jego zadaniem jest zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie. W chwili obecnej przebywa w DPS – e 73 pensjonariuszy. Zwiększenie liczby pacjentów możliwe było dzięki modernizacji i oddaniu do użytku dotąd nowej części. Dzięki temu – jak poinformował dyrektor Piotr Grochowiak – wzrosła nie tylko liczba pacjentów, ale też wzrosło zatrudnienie. Nastąpił też wzrost dochodów DPS – u o ok. 0,5 mln zł rocznie. Wszystkie miejsca w DPS – e są zajęte. Jest to o tyle istotne, iż bardzo duża liczba tego typu placówek w kraju nie ma pełnego stanu pacjentów i wobec tego starostwa muszą dopłacać do tego typu placówek. Dyrektor podał przykład powiatu rawickiego, gdzie do pełnego stanu pacjentów w tamtejszym DPS – e brakuje 17 osób. W kolejce do opieki w placówce we Wronińcu oczekuje w chwili obecnej 2 chętnych.

Koszt pobytu 1 pacjenta w DPs – e wynosi obecnie 2990 zł miesięcznie. Roczny dochód DPS – u wynosi ok. 2 mln zł. Za pacjentów płacą ich rodziny oraz gminy. Dyrektor poinformował, iż większość pacjentów stanowią mieszkańcy Zagłębia Miedziowego i Wrocławia. Biednych gmin nie stać na kierowanie do tego typu placówek osób chorych.

Dyrektor Piotr Grochowiak poinformował, iż po raz piąty prowadzony przez niego DPS wygrał konkurs wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie organizowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Wniosek złożony przez DPS we Wronińcu uzyskał 21 punktów. Maksimum! Obecnie trwają prace nad Złożeniem kolejnego wniosku na dofinansowanie dalszej modernizacji DPS – u. Szef palcówki twierdził, iż aby konkurować na rynku o pacjentów trzeba nieustannie podnosić standard świadczonych usług. W zmodernizowanej części budynku są pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami. Celem kolejnym jest doprowadzenie do takiej samej sytuacji w całym DPS – e. Ma to się zmaterializować do 2015 r. Dyrektor pochwalił swoich pracowników za wymalowanie we własnym zakresie całego obiektu oraz wykonanie kilkuset metrów tarasów. OPS zakupił tylko materiały budowlane.

Od tego roku DPS we Wronińcu będzie mógł przyjmować kobiety co wcześniej nie było możliwe.

„Nie możemy narzekać na brak fachowców. Wszyscy pracownicy DPS – u uzupełnili swoje wykształcenie pod kątem pracy w placówce. Inaczej by nie mogli tam pracować” – stwierdził dyrektor.

Radny Piotr Iskra zapytał dyrektora czy nadal w jego zainteresowaniach znajduje się opuszczony i niszczejący pałac znajdujący się obok DPS – u. „Nie wierzę, by się to mogło udać. Nasze służby – straż pożarna, nadzór budowlany – nie zgodzą się na adaptację pałacu pod potrzeby DPS – u. Tam są drewniane stropy. Nie mogę patrzeć jak ten pałac niszczeje! Widziałbym tam np. dom dla samotnych matek czy też ośrodek interwencyjny. A obecne wymogi stawiane tego typu obiektom są bardzo wyśrubowane” – stwierdził dyrektor Piotr Grochowiak.

Radni usłyszeli też, że DPS – y w Polsce nie mogą występować o środki unijne. „W latach 2007 – 2013 DPS – y nie mogły aplikować funduszy unijnych. Wcześniej mogły korzystać z funduszy przedakcesyjnych. Pomimo tego pozyskiwaliśmy środki unijne, ale robiliśmy to poprzez stowarzyszenie czy starostwo. Mam nadzieję, że w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020 znajdzie się zapis umożliwiający występowanie o środki unijne” – z nadzieją w głosie stwierdził dyrektor DPS – u.


„Los ludzi dotkniętych przewlekła chorobą psychiczna jest bardzo ciężki. Otoczenie dla tych ludzi jest często bezlitosne. Spotykamy się z przypadkami, że ktoś namówił ich do wzięcia kredytu lub do sprzedaży cennych rzeczy za psie pieniądze. Mamy w placówce ludzi, którzy przebywają tam na mocy wyroków sądowych, gdyż stanowią zagrożenie dla samych siebie i otaczających ich ludzi. Każdą z osób przebywających w placówce tak naprawdę opiekuje się 4 pracowników. To jest bardzo ciężka praca wymagająca dużej odporności psychiczne od personelu” – zakończył swoje wystąpienie szef placówki we Wronińcu.